©

British Council

Hội đồng Anh luôn sẵn sàng hỗ trợ để mọi thí sinh có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt đều được tham dự kỳ thi công bằng và khách quan.

Chúng tôi có thể hỗ trợ nếu thí sinh có yêu cầu hỗ trợ đặc biệt và/hoặc điều chỉnh bài thi Aptis ESOL phù hợp với nhu cầu của bạn.

TÔI CÓ THỂ GỬI YÊU CẦU HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT KHI NÀO VÀ BẰNG CÁCH NÀO?

Các yêu cầu hỗ trợ đặc biệt hoặc yêu cầu điều chỉnh bài thi cần được nộp trước ngày thi từ sáu đến tám tuần.

Thí sinh vui lòng liên hệ exams.hanoi@britishcouncil.org.vn hoặc exams.hcmc@britishcouncil.org.vn theo thời hạn trên, và nêu rõ:

 • ngày thi và địa điểm thi muốn đăng ký.
 • yêu cầu sắp xếp đặc biệt mong muốn.
 • các hỗ trợ đặc biệt đã từng nhận được trước đây.

Thư yêu cầu cần được gửi đính kèm các chứng nhận y tế với thời hạn không quá hai năm và đáp ứng các tiêu chí sau: 

 • bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt
 • là tài liệu gốc của đơn vị y tế chứng nhận, với tên và chữ ký của bác sĩ xác thực.
 • thư yêu cầu cần diễn giải rõ tình trạng của thí sinh và lý do vì sao thí sinh cần được hỗ trợ sắp xếp đặc biệt.

Hội đồng Anh sẽ xem xét yêu cầu của thí sinh và sẽ phản hồi về những hỗ trợ hoặc điều chỉnh để có thể đáp ứng với yêu cầu đặc biệt sớm nhất.

Hội đồng Anh cam kết sẽ hỗ trợ mọi thí sinh trong khả năng của mình, tuy nhiên, không phải bất cứ yêu cầu hỗ trợ nào cũng được chấp thuận.

NHỮNG LOẠI HÌNH HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT MÀ CHÚNG TÔI CÓ THỂ CUNG CẤP

Những loại hình hỗ trợ đặc biệt có thể được cung cấp với các lựa chọn dưới đây, tuy nhiên, việc áp dụng cho từng trường hợp là không giống nhau và tất cả các trường hợp đều cần được xem xét để phù hợp với từng cá nhân.

Có hai loại hình sắp xếp đặc biệt: 

 • điều chỉnh tài liệu thi
 • sắp xếp hành chính (ví dụ: thêm thời gian)

Điều chỉnh tài liệu thi

Nếu thí sinh gặp vấn đề về thị giác hoặc thính giác, thí sinh có thể yêu cầu điều chỉnh tài liệu thi, bao gồm:

 • chữ nổi (loại 1/không thu nhỏ hoặc loại 2/thu nhỏ)
 • thư ký (người sẽ hỗ trợ viết câu trả lời thay thí sinh) 
 • sử dụng trình đọc màn hình
 • người ghi chép/copy (ghi chép nguyên văn) 
 • in khổ lớn: khổ A4 (phông chữ đậm 18pt) hoặc khổ A3 (phông chữ 15,5pt) 
 • tài liệu nói: chữ nổi, chữ lớn hoặc hình lớn 
 • trong trường hợp thí sinh gặp phải khiếm khuyết nghiêm trọng, thí sinh có thể được miễn một phần phi (ví dụ: đọc hoặc nghe)

Tài liệu thi điều chỉnh cũng bao gồm định dạng bài thi thi trên giấy hay các phiên bản điều chỉnh khác của bài thi.

Sắp xếp hành chính

Nếu thí sinh gặp chứng khó đọc hoặc suy giảm nhận thức hay thể chất, thí sinh vẫn có thể yêu cầu các sắp xếp hành chính cho việc tham dự kỳ thi trên máy tính. Bao gồm:  

 • thêm thời gian: thêm 25-100% thời gian, tùy thuộc vào nhu cầu của thí sinh 
 • nghỉ giải lao có giám sát trong kỳ thi 
 • phòng thi riêng biệt 
 • coi thi riêng biệt 
 • thời gian nghỉ giải lao dài hơn
 • điều chỉnh cách chấm điểm 
 • sử dụng thiết bị máy tính cá nhân.