Aptis là một giải pháp dành cho các tổ chức, được sử dụng bởi nhiều cơ quan bộ ngành, các tập đoàn đa quốc gia, trường đại học, các doanh nghiệp nhỏ, các trung tâm ngoại ngữ trên toàn thế giới để đưa ra các mức chuẩn về trình độ tiếng Anh.

Quý vị có thể tích hợp Aptis vào chương trình đào tạo và phát triển trình độ Anh ngữ. Dù quý vị sử dụng hình thức đào tạo trực tiếp, trực tuyến hay kết hợp, quý vị có thể sử dụng Aptis làm công cụ đánh giá trước và sau đào tạo. Điều này sẽ giúp quý vị thấy được rõ nét mức độ tiến bộ của thí sinh khi so sánh kết quả ‘trước’ và ‘sau’. 

Quý vị sẽ có được một đánh giá đáng tin cậy về các kĩ năng tiếng Anh của nhân viên và học viên vì Aptis được áp chuẩn quốc tế theo Khung tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR).

 

Trong mục này