©

British Council

BÀI THI APTIS ESOL CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG:

  • kết hợp với chương trình nâng cao trình độ tiếng Anh của trường.
  • là công cụ để xác định nhu cầu đào tạo của giáo viên
  • để đánh giá hiệu quả của (các) chương trình đào tạo tiếng Anh vào đầu, giữa và cuối năm học.
  • nhằm xác định thế mạnh và điểm yếu của thí sinh.

Kết quả của bài thi Aptis ESOL được áp chuẩn quốc tế theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung châu Âu. Điều này giúp quý vị dễ dàng có được cái nhìn toàn diện về trình độ tiếng Anh của học sinh, sinh viên và xác định lĩnh vực nào cần cải thiện, từ đó có thể điều chỉnh các nội dung khóa học và chương trình tiếng Anh cho phù hợp.

VÌ SAO APTIS ESOL PHÙ HỢP VỚI TRƯỜNG CỦA QUÝ VỊ? 

Nâng cao hình ảnh và xây dựng uy tín thương hiệu của nhà trường

Bài thi Aptis ESOL được thiết kế bởi các chuyên gia khảo thí hàng đầu của Hội đồng Anh, đồng thời được phát triển dựa trên các nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực khảo thí và được hỗ trợ triển khai bởi các biện pháp đảm bảo chất lượng toàn diện. 

Đảm bảo việc tuyển sinh, phân loại và đánh giá trình độ đầu ra đáng tin cậy

Aptis ESOL có thể được tích hợp như một công cụ đánh giá trước và sau đào tạo tại bậc trung học, cao đẳng hoặc đại học. Bài thi có thể được tổ chức tại bất kỳ thời gian và địa điểm nào theo yêu cầu của quý vị.  

Đảm bảo học sinh, sinh viên và giáo viên đã sẵn sàng cho việc học tập và giảng dạy bằng tiếng Anh

Với Aptis ESOL, quý vị có thể xác thực trình độ tiếng Anh cần thiết của giáo viên để cung cấp các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh một cách hiệu quả. Quý vị cũng có thể kiểm tra khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh của học sinh, sinh viên với Aptis ESOL để nhận biết chính xác họ có thể học tập hiệu quả bằng tiếng Anh hay không.


Xem thêm