©

British Council

Aptis ESOL cho Giáo viên là bài thi kiểm tra trình độ tiếng Anh tổng quát được thiết kế phù hợp với môi trường giáo dục, đánh giá trình độ đến B2 theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR).  Các thí sinh thể hiện trình độ cao hơn trình độ B2 sẽ được công nhận trình độ C.

Aptis ESOL cho Giáo viên bao gồm các phần thi và câu hỏi liên quan tới các tình huống, chủ đề trong hoạt động giảng dạy hàng ngày. Điều này cho phép thí sinh tập trung vào ngôn ngữ thực tế cần được đánh giá. 

APTIS ESOL CHO GIÁO VIÊN PHÙ HỢP VỚI:

  • giáo viên tiếng Anh trong các trường trung học, cao đẳng hoặc đại học
  • giáo viên các bộ môn khác trong các trường trung học, cao đẳng, đại học
  • giáo viên tiếng Anh thuộc các dự án đào tạo ngoại ngữ quy mô lớn
  • sinh viên các chuyên nghành sư phạm
  • các chuyên gia khác làm việc trong môi trường giáo dục. 

Mẫu chứng chỉ Aptis ESOL 

Tìm hiểu thêm về cấu trúc bài thi tại Aptis for Teachers Candidate Guide (PDF)