©

British Council

Aptis ESOL cung cấp kết quả nhanh chóng và chính xác trong vòng 48 giờ sau ngày thi. Chứng chỉ Aptis ESOL được cấp trong vòng mười ngày sau ngày thi.

KẾT QUẢ THI ĐƯỢC THỂ HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

Kết quả bài thi Aptis ESOL được thể hiện theo hai cách sau: 

  • Điểm số: Thang điểm từ 0 đến 50 cho từng kỹ năng trong bốn kỹ năng cũng như cho hợp phần Ngữ pháp và Từ vựng. 
  • Trình độ CEFR theo từng kỹ năng: Mỗi kỹ năng sẽ đồng thời được quy đổi theo trình độ CEFR. Mỗi cấp độ CEFR thể hiện trình độ tiếng Anh cho từng kỹ năng cụ thể đó và được mô tả chi tiết ở mặt sau của chứng chỉ.
  • Điểm CEFR tổng quát

Mẫu chứng chỉ Aptis ESOL cập nhật kể từ ngày thi 11.09.2023. Xem thêm các câu hỏi thường gặp về chứng chỉ Aptis ESOL cập nhật.

Mẫu chứng chỉ Aptis ESOL (được cấp cho các ngày thi trước 11.09.2023).

Thông báo xác nhận chứng chỉ Aptis và Aptis ESOL

KẾT QUẢ THI VÀ CHỨNG CHỈ APTIS ESOL 

Kết quả thi Aptis ESOL

Kết quả thi Aptis ESOL được cung cấp trong vòng 48 giờ sau ngày thi, không tính các ngày cuối tuần và nghỉ lễ. Nếu thí sinh đăng ký thi qua các tổ chức, trường học hoặc các bên thứ ba khác, kết quả thi sẽ được gửi qua email tới tổ chức đó. 

 

Hiểu đúng về kết quả bài thi Aptis ESOL General

Kết quả bài thi Aptis ESOL phản ánh chính xác và đáng tin cậy về khả năng hiểu và giao tiếp bằng tiếng Anh của các thí sinh.

Kết quả thi được quy đổi theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR) dựa trên đa dạng phiên bản bài thi mà thí sinh đã thực hiện.

Hai bài thi Aptis ESOL General và Aptis ESOL for Teachers không phân biệt trình độ C1 và C2 vì các câu hỏi trong hai phiên bản bài thi này được thiết kế để đánh giá trình độ tiếng Anh của thí sinh từ A1 đến B2.

Tuy nhiên, các câu hỏi cuối trong mỗi phần thi được thiết kế hướng tới nhóm thí sinh có thể đạt trình độ C1 và điểm được tính ở trình độ C. Do đó, trình độ C trong kết quả bài thi Aptis ESOL General và Aptis ESOL for Teachers tương đương với trình độ tiếng Anh C1.

Xin tìm hiểu thêm về diễn giải cụ thể của chuyên gia khảo thí về kết quả bài thi Aptis ESOL ở các phiên bản bài thi tại đây

Tìm hiểu thêm về kết quả và cách tính điểm bài thi Aptis ESOL.

Kết quả Aptis ESOL có giá trị trong bao lâu?

Kết quả thi Aptis ESOL cung cấp đánh giá tổng quát một cách chính xác về trình độ tiếng Anh của thí sinh tại thời điểm thi. Hội đồng Anh khuyến nghị các tổ chức công nhận tính hợp lệ của kết quả thi Aptis trong vòng tối đa hai năm kể từ ngày thi, điều này phù hợp để đáp ứng tốt nhất cho mục đích nghiên cứu học thuật và sử dụng ngôn ngữ thực tiễn trong các nghành nghề. Sau hai năm, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký thi Aptis ESOL để có đánh giá mang tính cập nhật hơn về trình độ tiếng Anh của mình.

Yêu cầu phúc khảo kết quả thi Aptis ESOL

Trong trường hợp không hài lòng với kết quả Aptis ESOL, thí sinh có thể yêu cầu đánh giá lại bài thi. Yêu cầu này được gọi là chấm phúc khảo (EOR).

Quý vị có thể yêu cầu chấm phúc khảo vào bất kỳ thời điểm nào trong vòng tám tuần kể từ ngày thi. Lệ phí chấm phúc khảo là VND1.000.000.

-Yêu cầu chấm phúc khảo như thế nào?

Thí sinh vui lòng gửi chứng từ xác nhận đã thanh toán lệ phí chấm phúc khảo và hoàn thành đơn yêu cầu chấm phúc khảo bằng cách điền thông tin vào đường dẫn dưới đây:

EOR_ONLINE FORM_VN002 (dành cho thí sinh dự thi Aptis ESOL tại Hà Nội hoặc khu vực miền Bắc/miền Trung);

EOR_ONLINE FORM_VN028 (dành cho thí sinh dự thi Aptis ESOL tại TP. HCM hoặc khu vực phía Nam).

-Quy trình chấm phúc khảo như thế nào?

Thí sinh chỉ có thể yêu cầu chấm phúc khảo toàn bộ bài thi và không thể yêu cầu phúc khảo cho một kĩ năng riêng lẻ.

Các kĩ năng Nghe, Đọc và Ngữ Pháp-Từ Vựng sẽ do hệ thống chấm để đảm bảo bài thi được chấm chính xác nhất.

Các kĩ năng Nói và Viết sẽ được chấm bởi giám khảo cấp cao. Kết quả sau khi chấm phúc khảo sẽ là kết quả cuối cùng.

Sau khi chấm phúc khảo, nếu điểm tổng theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR) tăng, thí sinh sẽ được hoàn lại lệ phí phúc khảo và sẽ được nhận chứng chỉ Aptis ESOL với kết quả mới.

Nếu điểm tổng CEFR không thay đổi hoặc chỉ thay đổi một kĩ năng nhưng điểm tổng vẫn không đổi, thí sinh sẽ không được hoàn phí.

Kết quả sau khi phúc khảo sẽ là kết quả cuối cùng. Kết quả phúc khảo sẽ có sau mười ngày làm việc (kể từ ngày Hội đồng Anh nhận được đơn yêu cầu phúc khảo và lệ phí phúc khảo).

Tìm hiểu thêm về Quy trình Phúc Thẩm và Khiếu nại 

Chứng chỉ Aptis ESOL

Mỗi thí sinh dự thi sẽ được cấp duy nhất 01 chứng chỉ bản gốc trong vòng 10 ngày kể từ ngày thi.

Nếu thí sinh đăng ký thi thông qua các tổ chức, trường học hoặc các bên thứ ba khác, chứng chỉ Aptis ESOL sẽ được gửi trực tiếp đến các tổ chức này và họ có trách nhiệm chuyển lại chứng chỉ tới thí sinh.

Chứng chỉ bản gốc sẽ được cấp miễn phí, tuy nhiên, thí sinh sẽ cần trả phí vận chuyển nếu có nhu cầu chuyển phát nhanh chứng chỉ. Cước phí chuyển phát nhanh trong nước là VND150.000/chứng chỉ. Cước phí chuyển phát nhanh ra nước ngoài bằng dịch vụ DHL là VND1.300.000/chứng chỉ.

Ngoài ra, thí sinh cũng có thể yêu cầu cấp lại chứng chỉ Aptis ESOL bị thất lạc hoặc hư hỏng với mức phí VND150.000/chứng chỉ.

Yêu cầu cấp thêm chứng chỉ Aptis ESOL

Trong vòng hai năm kể từ ngày thi, thí sinh có thể yêu cầu Hội đồng Anh gửi thêm chứng chỉ Aptis ESOL đến các tổ chức công nhận Aptis ESOL mà thí sinh lựa chọn.

Chứng chỉ sẽ được gửi đi trực tiếp từ Hội đồng Anh. Thí sinh sẽ không trực tiếp nhận chứng chỉ Aptis ESOL bổ sung.

Chứng chỉ bổ sung gửi đến các Tổ chức công nhận Aptis ESOL sẽ được cấp miễn phí trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày thí sinh gửi yêu cầu và hoàn tất phí chuyển phát chứng chỉ. Cước phí chuyển phát nhanh trong nước là VND150.000/chứng chỉ. Cước phí chuyển phát nhanh ra nước ngoài bằng dịch vụ DHL là VND1.280.000/chứng chỉ.

Thí sinh có thể yêu cầu gửi chứng chỉ Aptis ESOL bổ sung bằng cách điền thông tin vào đường dẫn dưới đây:

  • ATRF_ONLINE FORM_VN002  (dành cho thí sinh dự thi Aptis ESOL tại Hà Nội hoặc khu vực miền Bắc/miền Trung);
  • ATRF_ONLINE FORM_VN028 (dành cho thí sinh dự thi Aptis ESOL tại TP.HCM hoặc khu vực phía Nam).

Yêu cầu hậu kiểm kết quả thi Aptis ESOL

Các Tổ chức công nhận Aptis ESOL có thể yêu cầu hậu kiểm miễn phí kết quả thi Aptis ESOL trong vòng hai năm kể từ ngày thi.

Các tổ chức vui lòng gửi yêu cầu hậu kiểm quả Aptis ESOL trực tiếp tới Hội đồng Anh qua địa chỉ email: 

Hội đồng Anh chỉ chấp nhận các yêu cầu hậu kiểm kết quả thi Aptis ESOL được gửi từ các tổ chức công nhận và sẽ phản hồi các yêu cầu hậu kiểm qua email trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thư yêu cầu.

Kết quả hậu kiểm chỉ được gửi tới các tổ chức công nhận. Thí sinh không được nhận thông tin về hậu kiểm kết quả thi.

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY KẾT QUẢ THI VÀ CẤM THI APTIS ESOL

Tất cả các trường hợp gian lận bị phát hiện trước, trong hoặc sau kỳ thi Aptis ESOL đều sẽ bị hủy kết quả thi và có khả năng bị cấm thi trong vòng một năm. Vui lòng tìm hiểu thêm Quy định về việc cấm thi Aptis ESOL.