©

British Council

ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI BÀI THI APTIS ESOL TẠI VIỆT NAM

Các Đơn vị phân phối bài thi Aptis ESOL đã và đang đồng hành cùng Hội đồng Anh tại Việt Nam triển khai các hoạt động giới thiệu và quảng bá bài thi Aptis ESOL tới các đơn vị trường học, trường đại học, cao đẳng và học viện có nhu cầu và dành sự quan tâm trên cả nước, bao gồm:

 • Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Giáo dục Việt Nam (VTED)
 • Công ty Cổ phần Truyền thông Giáo dục và Thời đại (ECOMS)
 • Công ty TNHH ETE Việt Nam (ETE)
 • Công ty TNHH Công nghệ và Phát triển Giáo dục Thời đại (TEDT)
 • Công ty TNHH Phát triển Giáo dục và Sáng tạo Việt Nam (EPIVN).

CÁC TỔ CHỨC SỬ DỤNG BÀI THI APTIS TẠI VIỆT NAM

Tại Việt Nam, bài thi Aptis đã được công nhận và sử dụng tại nhiều trường đại học, cao đẳng và tổ chức giáo dục từ năm 2013 tới nay như một công cụ đánh giá chính xác và đáng tin cậy trình độ tiếng Anh của học sinh. Vui lòng tham khảo danh sách một số tổ chức và trường học dưới đây hiện đang sử dụng bài thi Aptis.

Hà Nội

 1. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST)
  Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ Trao đổi học thuật (CLA)
  Website: https://cla.hust.edu.vn/
 2. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  Khoa Ngoại ngữ Kinh tế
  Website: https://ffl.neu.edu.vn/
 3. Trường Đại học Ngoại thương
  Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
  Website: http://fssc.ftu.edu.vn 
 4. Trường Đại học Mỏ - Địa chất
  Trung tâm Ngoại ngữ
  Website: https://humg.edu.vn/ 
 5. Viện Phát triển Giáo dục và Nghề nghiệp ATEC
  Website: https://vienatec.edu.vn/ 
 6. Trung tâm Ngoại ngữ VTED
  Lô B3/D7 KĐT Dịch Vọng, ngõ 66 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội
  Email: info.etevn@gmail.com
  Hotline: (+84) 032 521 4191
 7. Công ty Cổ phần Truyền thông Giáo dục và Thời đại (ECOMS)
  Địa chỉ: Số 14 Lê Trực, Quận Ba Đình, Hà Nội 

Thái Nguyên

 1. Khoa Ngoại ngữ – Trường Đại học Thái Nguyên
  Phòng Thanh tra khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
  Website: http://en-sfl.tnu.edu.vn/ 

Quy Nhơn

 1. Trường Đại học Quy Nhơn
  Trung tâm Ngoại ngữ
  Website: www.qnu.edu.vn/ 
 2. Trường Đại học Quang Trung
  Website: https://qtu.edu.vn/ 
 3. Trung tâm Ngoại ngữ Úc Châu
  Website: https://www.facebook.com/TrungTamNgoaiNguUcChau/  

TP. Hồ Chí Minh

 1. Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam - Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh
  Website: http://avnuc.vn/ 
 2. Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh
  Khoa Ngoại ngữ
  Website: http://ngoaingu.hitu.edu.vn/ 
 3. Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II
  Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực
  Website: https://hvct.edu.vn/ 
 4. Trường Đại học Hoa Sen
  Website: https://www.hoasen.edu.vn/en/ 
 5. Trường Phổ thông Sao Việt - VSTARSCHOOL
  Website: https://www.vstar.edu.vn/ 
 6. Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên (Thành đoàn Tp. Hồ Chí Minh)
  Website: https://hotrosinhvien.vn/