Aptis research

APTIS LÀ GÌ?

Hội đồng Anh có 70 năm kinh nghiệm kiểm tra trình độ tiếng Anh trên toàn thế giới. Các chuyên gia của chúng tôi đã phát triển bài thi Aptis dựa trên các nghiên cứu mới nhất về khảo thí tiếng Anh. 

Aptis có thể đánh giá trình độ tiếng Anh ở cả bốn kĩ năng ngôn ngữ - Nghe, Nói, Đọc, Viết. Bài thi cũng kết hợp với việc kiểm tra ngữ pháp và từ vựng. Kĩ năng được kiểm tra sẽ phụ thuộc vào yêu cầu của tổ chức (ví dụ như nhà tuyển dụng hoặc đơn vị đào tạo).

CÁCH THỨC DỰ THI APTIS

Thông tin về việc tham dự kì thi Aptis sẽ do nhà tuyển dụng hoặc cơ sở đào tạo của bạn cung cấp. Bạn không thể đăng kí trực tiếp với Hội đồng Anh.

Ý NGHĨA CỦA ĐIỂM SỐ BÀI THI

Bạn sẽ nhận được kết quả thi được quy đổi sang Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR). Kết quả sẽ cho biết trình độ CEFR (A1-C) cho từng kĩ năng. Nếu bạn thi cả 4 kĩ năng bạn sẽ nhận được kết quả trình độ CEFR tổng quát. Cùng với trình độ CEFR là điểm số trên thang điểm 0-50 cho từng kĩ năng.. 

Xem mẫu báo cáo kết quả thi

Chuẩn bị cho kì thi thế nào?