Aptis research

APTIS LÀ GÌ?

Hội đồng Anh có 70 năm kinh nghiệm kiểm tra trình độ tiếng Anh trên toàn thế giới. Các chuyên gia của chúng tôi đã phát triển bài thi Aptis dựa trên các nghiên cứu mới nhất về khảo thí tiếng Anh. 

Aptis có thể đánh giá trình độ tiếng Anh ở cả bốn kĩ năng ngôn ngữ - Nghe, Nói, Đọc, Viết. Bài thi cũng kết hợp với việc kiểm tra ngữ pháp và từ vựng. Kĩ năng được kiểm tra sẽ phụ thuộc vào yêu cầu của tổ chức (ví dụ như nhà tuyển dụng hoặc đơn vị đào tạo).

CÁCH THỨC DỰ THI APTIS

Thông tin về việc tham dự kì thi Aptis sẽ do nhà tuyển dụng hoặc cơ sở đào tạo của bạn cung cấp. Bạn không thể đăng kí trực tiếp với Hội đồng Anh.

Ý NGHĨA CỦA ĐIỂM SỐ BÀI THI

Bạn sẽ nhận được kết quả thi được quy đổi sang Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR). Kết quả sẽ cho biết trình độ CEFR (A1-C) cho từng kĩ năng. Nếu bạn thi cả 4 kĩ năng bạn sẽ nhận được kết quả trình độ CEFR tổng quát. Cùng với trình độ CEFR là điểm số trên thang điểm 0-50 cho từng kĩ năng.. 

Xem mẫu báo cáo kết quả thi

Hội đồng Anh cam kết thúc đẩy sự bình đẳng, đa dạng và hòa nhập trong việc kiểm tra ngôn ngữ Anh. Chúng tôi tin rằng bài thi Aptis nên được tiếp cận bởi bất cứ ai có nguyện vọng tham gia. Chúng tôi cũng tin rằng mỗi người nên có cơ hội thể hiện tốt nhất khả năng của mình trong bài kiểm tra Aptis.

Nếu bạn có khuyết tật và nghĩ rằng bạn không thể tiếp cận Aptis hoặc rằng hình thức bài thi sẽ không cho phép bạn thể hiện đúng trình độ tiếng Anh, vui lòng liên hệ với trung tâm Hội đồng Anh tại nơi bạn sống để trao đổi về cách chúng tôi có thể điều chỉnh bài thi với nhu cầu của bạn. Chúng tôi có thể thực hiện các điều chỉnh như bài thi trên giấy, bài thi bằng chữ nổi và phông chữ lớn, thời gian làm bài và nhiều thứ khác.

Hãy trao đổi với chúng tôi để đảm bảo rằng chúng tôi có thể hỗ trợ bạn với một bài thi công bằng và giữ vững các tiêu chuẩn và độ tin cậy của Aptis.

Chuẩn bị cho kì thi thế nào?