©

British Council in Vietnam

Từ Hậu trường tới Tương lai là một dự án hành động xã hội và vì thế chúng tôi mong muốn có được sự tham gia của các bạn, bất kể lứa tuổi, giới tính, dân tộc hay khả năng khác nhau – các bạn đều có thể đóng góp để văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo có thể tạo ra những thay đổi tích cực cho xã hội. 

Chúng tôi luôn tìm kiếm những nghệ sỹ, người làm việc sáng tạo, người có ý tưởng, người chế tác, người làm công việc tập huấn hay đào tạo, vv… với những sáng kiến và kỹ năng có thể giúp chúng tôi thực hiện các kế hoạch và triển khai các hoạt động dự án. Nếu bạn muốn tìm hiểu về cơ hội tham gia, vui lòng truy cập trang Cơ hội trong lĩnh vực nghệ thuật để biết thêm thông tin về các công việc có thù lao. 

Nếu bạn muốn trao đổi và tìm hiểu thêm về việc bạn có thể tham gia như thế nào, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua hòm thư điện tử vnarts@britishcouncil.org.vn.

Xem thêm