©

British Council in Vietnam

Trong trang này bạn sẽ thấy những tư liệu hữu ích như tài liệu tập huấn, bộ công cụ, các sản phẩm nghe nhìn và thiết kế, báo cáo, vv… từ các hoạt động của dự án Từ Hậu trường tới Tương lai. 

Hiện chưa có tư liệu mới.