Aptis for teachers

Aptis cho Giáo viên (Aptis for Teachers) là một phiên bản mới được phát triển dựa trên nền tảng bài của bài thi Aptis Thông dụng. Bài thi này được thiết kế dành cho Bộ Giáo dục hoặc các tổ chức giáo dục trên toàn thế giới để kiểm tra trình độ Anh ngữ của giáo viên, hoặc sinh viên chuyên ngành sư phạm. Bài thi đã được xây dựng dành riêng cho cho ngành giáo dục. Bài thi có thể được tích hợp hoàn toàn vào các hệ thống sẵn có và các tổ chức giáo dục có thể tự tổ chức thi và quản lý kỳ thi tại cơ sở của mình. qua đó có thể chủ động theo dõi trình độ Anh ngữ của các giáo viên cũng như đo lường hiệu quả của các chương trình đào tạo.

Cấu trúc và độ dài của Aptis cho giáo viên cũng giống với Aptis Thông dụng.Tuy nhiên, nội dung bài thi gần gũi với đối tượng giáo viên và các câu hỏi bám vào các chủ đề và tình huống mà các giáo viên phải gặp hàng ngày. Vì vậy, bài thi giúp người thi tập trung hoàn toàn thể hiện khả năng ngôn ngữ hơn là ngữ cảnh của câu hỏi.

APTIS CHO GIÁO VIÊN CÓ THỂ ĐƯỢC DÙNG ĐỂ KIỂM TRA:

  • Giáo viên tiếng Anh tại các trường học trên toàn thế giới 
  • Giáo viên các bộ môn khác tại các trường học trên toàn thế giới
  • Giáo viên tiếng Anh thuộc các dự án đào tạo ngoại ngữ quy mô lớn, hoặc tại các trung tâm ngoại ngữ 
  • Sinh viên các chuyên ngành sư phạm
  • Các chuyên viên khác làm việc trong môi trường giáo dục.

Xem thêm