Hội đồng Anh chỉ cấp cho bạn một bảng điểm duy nhất. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn giữ kỹ bảng điểm này!

Trong vòng hai năm kể từ ngày thi IELTS, bạn có thể yêu cầu gửi bảng điểm trực tiếp tới các tổ chức giáo dục, nghề nghiệp cũng như bộ phận cấp visa của các đại sứ quán. Chúng tôi không được phép gửi bảng điểm thêm cho thí sinh.

Vui lòng sử dụng mẫu đơn trên trang này nếu bạn muốn được cấp thêm bảng điểm. Chúng tôi có thể gửi bảng điểm trong vòng 3 ngày tính từ ngày bạn đưa ra yêu cầu.

Trước khi điền vào đơn, vui lòng liên hệ Hội đồng Anh để biết danh sách các tổ chức chấp nhận bảng điểm IELTS điện tử.

Nếu tổ chức mà bạn muốn gửi bảng điểm tới có trong danh sách này, bạn có thể yêu cầu chúng tôi gửi bảng điểm điện tử.

Bạn sẽ cần phải điền vào mẫu đơn yêu cầu cung cấp bảng điểm thêm nếu tổ chức mà bạn muốn gửi đến không thuộc danh sách các tổ chức công nhận bảng điểm điện tử.

 LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI YÊU CẦU CẤP THÊM BẢNG ĐIỂM 

Trong vòng bốn  tuần kể từ ngày thi:

   • Chúng tôi sẽ gửi miễn phí năm chứng chỉ IELTS của bạn tới các trường mà bạn yêu cầu 

   • Nếu bạn muốn gửi nhiều hơn năm bảng điểm thì bạn phải trả thêm lệ phí.

Sau bốn tuần kể từ ngày thi:

   • Bạn sẽ phải trả lệ phí cho mỗi bảng điểm và chúng tôi sẽ gửi đến trường mà bạn yêu cầu.

Bạn có thể nhấp chuột vào Mẫu đơn yêu cầu cấp thêm bảng điểm ở phần dưới, điền đầy đủ thông tin và gửi về cho chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.