Sau 13 ngày chờ đợi kết quả thi IELTS, bạn đột nhiên nhận được email thông báo rằng kết quả của bạn đã bị giữ lại để kiểm tra. Vậy bạn nên làm gì? Đừng hoảng hốt, hãy giữ bình tĩnh và liên hệ với chúng tôi qua số hotline 18001299 để biết thêm thông tin. Trường hợp này xảy ra vì bài thi IELTS của bạn cần được kiểm tra lại trước khi công bố kết quả. Ngoài ra, bạn cũng có thể đọc về các điều khoản và điều kiện được đính kèm trong đơn đăng ký để hiểu rõ hơn vì lý do mà kết quả thi IELTS của bạn bị giữ lại để kiểm tra hoặc bị hủy.

Các điều khoản và điều kiện liên quan

Các mục dưới đây nằm trong các điều khoản và điều kiện mà bạn đã đọc khi đăng ký thi IELTS:

Kết quả của bạn có thể không được phát hành sau 13 ngày sau thi nếu chúng tôi quyết định rằng bài thi của bạn hoặc các vấn đề liên quan đến các thủ tục hành chính cần được kiểm tra. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp các bài viết mẫu hoặc đoạn thu âm mẫu để hỗ trợ quy trình kiểm tra. Trong các trường hợp đặc biệt, bạn có thể được yêu cầu để thi lại một hoặc nhiều kỹ năng IELTS.

Điều này có nghĩa là bạn sẽ không nhận được kết qua sau 13 ngày vì IELTS cần kiểm tra kết quả kĩ lưỡng hơn. Hai lý do thường gặp nhất là: 1) IELTS cần kiểm tra bài thi của bạn một lần nữa hoặc 2) IELTS đang kiểm tra chất lượng quản lý bài thi.

Kết quả có thể bị hủy sau khi phát hành nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ điểm bất thường nào. Bạn có thể được yêu cầu thi lại một hoặc nhiều kỹ năng IELTS.

Điều này có nghĩa là nếu có bài thi của bạn có bất kỳ vấn đề nào, kết quả bài thi có thể bị hủy bỏ. “Điểm bất thường” có nghĩa là một điều gì đó đã xảy ra với bài thi của bạn hoặc cách điều phối bài thi của bạn không được chấp nhận hoặc không bình thường.

Nếu bất kỳ thông tin nào trên bảng điểm IELTS được cung cấp bởi bạn hoặc bên đại diện có bất kỳ thay đổi nào, kết quả thi ban đầu của bạn có thể bị hủy bỏ.

Điều này có nghĩa là nếu chúng tôi xác định bất kỳ thay đổi nào về thông tin của bạn, kết quả có thể bị hủy bỏ. Hãy cực kỳ cẩn trọng khi cung cấp thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ nên tin tưởng các trung tâm uy tín.

IELTS luôn có quyền giữ lại hay hủy bỏ kết quả để phân tích hoặc kiểm tra chất lượng. 

Khi bạn ký vào đơn đăng ký, bạn đã đồng ý với việc kết quả của bạn có khả năng bị trì hoãn. Chữ ký của bạn trên đơn xác nhận rằng bạn đã đồng ý với các điều kiện và điều khoản.

IELTS sẽ gửi email thông báo nếu kết quả của bạn bị giữ lại hoặc hủy bỏ. Nếu bạn không nhận được email và không nhận được kết quả, vui lòng kiểm tra hòm thư spam hoặc liên hệ hotline 18001299.

Cách giải quyết

Bạn có thể làm gì khi kết quả bị trì hoãn?

Nếu kết quả bị trì hoãn, bạn cần kiên nhẫn chờ đợi.

Không có một khung thời gian cố định cho các trường hợp này.  Một số thí sinh sẽ nhận kết quả sau một hoặc hai tuần, một số khác sẽ phải đợi từ một đến ba tháng.

Phương án thi lại

Tôi có thể thi lại không?

Trong trường hợp bạn không muốn hoặc không thể chờ đợi, bạn có thể chọn phương án thi lại.

Nếu bạn thi lại nhiều hơn một lần, bạn có thể chọn kết quả bạn mong muốn. Bạn sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì khi sở hữu hai kết quả thi. Bạn có thể chọn kết quả có số điểm cao nhất.

Lên kế hoạch cho thời điểm thi

Khi quyết định được ngày thi, hãy chắc chắn rằng bạn đã trừ hao một vài tháng trước ngày cần nộp bằng để tránh trường hợp trì hoãn có thể xảy ra.