Lệ phí, địa điểm và lịch thi IELTS

Hội đồng Anh thường xuyên tổ chức các kỳ thi IELTS tại Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Huế, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Lạt, Biên Hòa, Cần Thơ và Vũng Tàu. Ngoài việc đăng ký tại Hội đồng Anh, thí sinh có thể dễ dàng đăng ký thi IELTS tại các tổ chức đại diện cho kỳ thi IELTS của chúng tôi. 

Thí sinh nên đăng ký ít nhất hai tháng trước ngày thi mà mình mong muốn. Lệ phí cho kỳ thi IELTS là 4.750.000 VNĐ (nếu đăng ký tại các đơn vị đối tác có nhu cầu tổ chức thi riêng, bạn có thể sẽ phải trả thêm một khoản phí tổ chức thi tại địa phương cho các đối tác).

Các phần thi nghe, đọc và viết được thực hiện trong cùng một ngày. Tuy nhiên, phần thi nói có thể được tổ chức trước hoặc sau ngày thi chính thức một tuần. Thí sinh sẽ được thông báo trước nếu phần thi nói không diễn ra vào ngày thi chính thức. 

Ngày thi và địa điểm thi tại Hà Nội

Ngày thi Hình thức thi
4 Tháng 3 2017 Học thuật và Tổng quát
18 Tháng 3 2017 Học thuật
25 Tháng 3 2017 Học thuật và Tổng quát
30 Tháng 3 2017 Học thuật
8 Tháng 4 2017 Học thuật và Tổng quát
20 Tháng 4 2017 Học thuật
22 Tháng 4 2017 Học thuật
29 Tháng 4 2017 Học thuật và Tổng quát
6 Tháng 5 2017 Học thuật
13 Tháng 5 2017 Học thuật và Tổng quát
20 Tháng 5 2017 Học thuật
25 Tháng 5 2017 Học thuật và Tổng quát
3 Tháng 6 2017 Học thuật và Tổng quát
8 Tháng 6 2017 Học thuật
17 Tháng 6 2017 Học thuật
24 Tháng 6 2017 Học thuật và Tổng quát
8 Tháng 7 2017 Học thuật và Tổng quát
15 Tháng 7 2017 Học thuật
20 Tháng 7 2017 Học thuật
29 Tháng 7 2017 Học thuật và Tổng quát
3 Tháng 8 2017 Học thuật và Tổng quát
12 Tháng 8 2017 Học thuật
19 Tháng 8 2017 Học thuật và Tổng quát
19 Tháng 8 2017 Học thuật
9 Tháng 9 2017 Học thuật và Tổng quát
16 Tháng 9 2017 Học thuật
21 Tháng 9 2017 Học thuật
30 Tháng 9 2017 Học thuật và Tổng quát
5 tháng 10 2017 Học thuật
14 tháng 10 2017 Học thuật và Tổng quát
21 tháng 10 2017 Học thuật
28 tháng 10 2017 Học thuật và Tổng quát
2 tháng 11 2017 Học thuật và Tổng quát
4 tháng 11 2017 Học thuật
11 tháng 11 2017 Học thuật và Tổng quát
25 tháng 11 2017 Học thuật
2 tháng 12 2017 Học thuật và Tổng quát
9 tháng 12 2017 Học thuật
14 tháng 12 2017 Học thuật
16 tháng 12 2017 Học thuật và Tổng quát

Địa điểm tổ chức thi: 

Khách sạn Fortuna, 6B Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội

Ngày thi và địa điểm thi tại Tp. Hồ Chí Minh

Ngày thi Hình thức thi
4 tháng 3 2017 Học thuật và Tổng quá
18 tháng 3 2017 Học thuật
25 tháng 3 2017 Học thuật và Tổng quát
30 tháng 3 2017 Học thuật
8 tháng 4 2017 Học thuật và Tổng quát
20 tháng 4 2017 Học thuật
22 tháng 4 2017 Học thuật
29 tháng 4 2017 Học thuật và Tổng quát
6 tháng 5 2017 Học thuật
13 tháng 5 2017 Học thuật và Tổng quát
20 tháng 5 2017 Học thuật
25 tháng 5 2017 Học thuật và Tổng quát
3 tháng 6 2017 Học thuật và Tổng quát
8 tháng 6 2017 Học thuật
17 tháng 6 2017 Học thuật
24 tháng 6 2017 Học thuật và Tổng quát
8 tháng 7 2017 Học thuật và Tổng quát
15 tháng 7 2017 Học thuật
20 tháng 7 2017 Học thuật
29 tháng 7 2017 Học thuật và Tổng quát
3 tháng 8 2017 Học thuật và Tổng quát
12 tháng 8 2017 Học thuật
19 tháng 8 2017 Học thuật và Tổng quát
26 tháng 8 2017 Học thuật
9 tháng 9 2017 Học thuật và Tổng quát
16 tháng 9 2017 Học thuật
21 tháng 9 2017 Học thuật
30 tháng 9 2017 Học thuật và Tổng quát
5 tháng 10 2017 Học thuật
14 tháng 10 2017 Học thuật và Tổng quát
21 tháng 10 2017 Học thuật
28 tháng 10 2017 Học thuật và Tổng quát
2 tháng 11 2017 Học thuật và Tổng quát
4 tháng 11 2017 Học thuật
11 tháng 11 2017 Học thuật và Tổng quát
25 tháng 11 2017 Học thuật
2 tháng 12 2017 Học thuật và Tổng quát
9 tháng 12 2017 Học thuật
14 tháng 12 2017 Học thuật
16 tháng 12 2017 Học thuật và Tổng quát

Địa điểm tổ chức thi:

Khách sạn Windsor, 1 Sư Vạn Hạnh Quận 5
Khách sạn Đồng Khởi, 8 Đồng Khởi, Quận 1

Ngày thi và địa điểm thi tại Hải Phòng

Ngày thi Hình thức thi
8 Tháng 4 2017 Học thuật và Tổng quát
20 Tháng 7 2017 Học thuật
4 Tháng 11 2017 Học thuật

Địa điểm nhận đăng ký và tổ chức thi tại Hải Phòng: 

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế PEC
Add 1: 41 Lạch Tray, Tp. Hải Phòng
Add 2: 89 Hồng Bang, Tp. Hải Phòng
Điện thoại: +84 0122 581 8888

Ngày thi Hình thức thi
29 Tháng 4 2017 Học thuật và Tổng quát
13 Tháng 5 2017 Học thuật và Tổng quát
3 Tháng 6 2017 Học thuật và Tổng quát

Địa điểm nhận đăng ký và tổ chức thi tại Hải Phòng: 

Trung tâm Ngoại ngữ Hàng Hải, Đại học Hàng Hải Việt Nam
Add 1: Phòng 102, Tòa nhà A5, 484 Lạch Tray, Tp. Hải Phòng
Điện thoại: +84 031 6280 167

Ngày thi và địa điểm thi tại Huế

Ngày thi Hình thức thi
29 Tháng 10 2016 Học thuật và Tổng quát
3 Tháng 12 2016 Học thuật và Tổng quát
21 Tháng 1 2017 Học thuật và Tổng quát
4 Tháng 3 2017 Học thuật và Tổng quát
8 Tháng 4 2017 Học thuật và Tổng quát
25 Tháng 5 2017 Học thuật và Tổng quát
24 Tháng 6 2017 Học thuật và Tổng quát
29 Tháng 7 2017 Học thuật và Tổng quát
9 Tháng 9 2017 Học thuật và Tổng quát
28 Tháng 10 2017 Học thuật và Tổng quát
2 Tháng 12 2017 Học thuật và Tổng quát

Địa điểm nhận đăng ký và tổ chức thi tại Huế: 

Trung tâm học liệu Đại học Huế
20 Lê Lợi, Huế
Người liên hệ: Huỳnh Thị Xuân Phương
Điện thoại: +84 0905 034 705/ 0906 534 705
Email: phuong.htx@lrc-hueuni.edu.vn

Ngày thi và địa điểm thi tại Đà Nẵng

Ngày thi Hình thức thi
24 Tháng 9 2016 Học thuật
10 Tháng 12 2016 Học thuật và Tổng quát
25 Tháng 2 2017 Học thuật
22 Tháng 4 2017 Học thuật
25 Tháng 5 2017 Học thuật và Tổng quát
24 Tháng 6 2017 Học thuật và Tổng quát
29 Tháng 7 2017 Học thuật và Tổng quát
19 Tháng 8 2017 Học thuật và Tổng quát
14 Tháng 11 2017 Học thuật và Tổng quát
16 Tháng 12 2017 Học thuật và Tổng quát

Địa điểm nhận đăng ký và tổ chức thi tại Đà Nẵng:

Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế HACIC
59 Đường Trần Phú, Phường Hải Châu 1
Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: +84 023 6 3 77 98 98/ 0902 616 707
Email: haciccenter@gmail.com

Ngày thi và địa điểm thi tại Quy Nhơn

Ngày thi Hình thức thi
19 Tháng 11 2016 Học thuật và Tổng quát
7 Tháng 1 2017 Học thuật và Tổng quát
4 Tháng 3 2017 Học thuật và Tổng quát
3 Tháng 6 2017 Học thuật và Tổng quát
30 Tháng 9 2017 Học thuật và Tổng quát
11 Tháng 11 2017 Học thuật và Tổng quát

Địa điểm nhận đăng ký và tổ chức thi tại Quy Nhơn: 

Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế HACIC
91 Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 056 6506 222/ 0902 616 707
Email: haciccenter@gmail.com

Ngày thi và địa điểm thi tại Tuy Hòa, Phú Yên,

Ngày thi Hình thức thi
25 Tháng 3 2017 Học thuật và Tổng quát 
8 Tháng 7 2017 Học thuật và Tổng quát 
2 Tháng 12 2017 Học thuật và Tổng quát

Địa điểm nhận đăng ký và tổ chức thi tại Phú Yên:

Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế HACIC
392 Hùng Vương, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: +84 057 355 0388 / +84 0902 616 707
Email: haciccenter@gmail.com

Ngày thi và địa điểm thi tại Nha Trang

Ngày thi Hình thức thi
10 Tháng 12 2016 Học thuật và Tổng quát
25 Tháng 3 2017 Học thuật và Tổng quát
24 Tháng 6 2017 Học thuật và Tổng quát
30 Tháng 9 2017 Học thuật và Tổng quát
16 Tháng 12 2017 Học thuật và Tổng quát

Địa điểm nhận đăng ký và tổ chức thi tại Nha Trang:

Trung tâm ngoại ngữ PTC Nha Trang 
Người liên hệ: Võ Thị Xuân Ngọc
83 Yersin, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: +84 058 3812272
Email: vothixuanngoc@gmail.com   

Ngày thi và địa điểm thi tại Đà Lạt

Ngày thi Hình thức thi
17 Tháng 12 2016 Học thuật
25 Tháng 3 2017 Học thuật và Tổng quát
26 Tháng 8 2017 Học thuật
16 Tháng 12 2017 Học thuật và Tổng quát

Địa điểm nhận đăng ký và tổ chức thi tại Đà Lạt:

Trung tâm Ngoại Ngữ - Đại học Đà Lạt 
Người liên hệ : Thầy Nguyễn Tất Thắng
01 Phù Đổng Thiên Vương, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 
Điện thoại: +84 063 383 4045
Email. ttnn@dlu.edu.vn

Ngày thi và địa điểm thi tại Biên Hòa

Ngày thi Hình thức thi
10 Tháng 12 2016 Học thuật và Tổng quát
22 Tháng 4 2017 Học thuật
29 Tháng 7 2017 Học thuật và Tổng quát
30 Tháng 9 2017 Học thuật và Tổng quát
16 Tháng 12 2017 Học thuật và Tổng quát

Địa điểm nhận đăng ký và tổ chức thi tại Biên Hòa:

Trung tâm Anh Ngữ Việt Mỹ (VMG)
E 99-101-102 Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: +84 061 391 7555 / +84 061 391 7567
Email ngocoanh.dni@vmg.edu.vn

Ngày thi và địa điểm thi tại Vũng Tàu

Ngày thi Hình thức thi
19 Tháng 11 2016 Học thuật và Tổng quát
25 Tháng 3 2017 Học thuật và Tổng quát
29 Tháng 7 2017 Học thuật và Tổng quát
11 Tháng 11 2017 Học thuật và Tổng quát

Địa điểm nhận đăng ký và tổ chức thi tại Vũng Tàu:

Trung tâm Ngoại Ngữ Kỳ Nguyên
11-12H3 Đường Nguyễn Thái Học, Phường 7
Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: +84 (064) 3527 936/+84 (064) 3583 279/+84 (064) 3542 468
Email: kynguyencenter@gmail.com

Ngày thi và địa điểm thi tại Cần Thơ

Ngày thi Hình thức thi
29 Tháng 10 2016 Học thuật và Tổng quát
3 Tháng 12 2016 Học thuật và Tổng quát
25 Tháng 2 2017 Học thuật và Tổng quát
22 Tháng 4 2017 Học thuật
24 Tháng 6 2017 Học thuật và Tổng quát
19 Tháng 8 2017 Học thuật và Tổng quát
28 Tháng 10 2017 Học thuật và Tổng quát
9 Tháng 12 2017 Học thuật và Tổng quát

Địa điểm nhận đăng ký và tổ chức thi tại Cần Thơ:

Trung tâm Ngoại Ngữ - Đại học Cần Thơ
Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Điện thoại: +84 0710 383 0617
Email: ttnn@ctu.edu.vn