Các địa điểm thi IELTS chính thức tại Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ các thí sinh gặp vấn đề về thị giác, thính giác, giọng nói, là thí sinh khuyết tật hay gặp các vấn đề khác. Nếu bạn muốn yêu cầu sửa đổi dạng đề thi IELTS, xin vui lòng thông báo cho trung tâm khảo thí trước ba tháng.

Đối với các hỗ trợ đặc biệt như thí sinh cần thêm thời gian làm bài thi IELTS cần được yêu cầu với trung tâm khảo thí trước sáu tuần kể từ ngày dự kiến thi.

Khả năng tiếng Anh và kết quả thi IELTS của thí sinh được đánh giá khách quan, bất kể đối với thí sinh khuyết tật hoặc cần hỗ trợ đặc biệt.

Những loại hình hỗ trợ thi IELTS đặc biệt

Tài liệu điều chỉnh

  • Chữ nổi (Loại 1/không thu nhỏ hoặc Loại 2/thu nhỏ)
  • Tài liệu nghe: CD dành cho thí sinh có nhu cầu đặc biệt 
  • Bài thi dưới dạng đọc môi
  • Tài liệu nói: Chữ nổi thi IELTS, chữ lớn hoặc hình lớn.

Những hỗ trợ đặc biệt cho kỳ thi IELTS

Nếu bạn là thí sinh thi IELTS khiếm thị gặp vấn đề về thị giác, chúng tôi có thể cung cấp những hỗ trợ sau:

  • Đề thi in chữ lớn
  • Đề thi chữ nổi
  • Người hỗ trợ viết câu trả lời theo nội dung bạn nói

Nếu bạn gặp đề về thính giác, chúng tôi có thể hỗ trợ:

  • Thiết bị âm thanh đặc biệt
  • Bài thi nghe dưới dạng đọc môi

Nếu bạn gặp chứng khó đọc khi thi IELTS, chúng tôi có thể sắp xếp:

  • Thêm thời gian cho phần thi Đọc và Viết

Xin vui lòng liên hệ trung tâm khảo thí gần nhất nếu bạn cần những hỗ trợ thi IELTS đặc biệt liên quan trực tiếp đến bài thi IELTS hay tư vấn kinh nghiệm thi IELTS dành cho các thí sinh có nhu cầu đặc biệt.