Trước khi đăng ký thi, bạn phải chắc chắn đã hiểu rõ và chấp nhận những điều kiện cũng như điều khoản của kỳ thi IELTS.

Bạn sẽ nhận được thông báo về các điều kiện và điều khoản trong hồ sơ đăng ký dự thi.

Điều kiện và điều khoản gồm những thông tin quan trọng như sau:

  • Những quy định cần tuân thủ
  • Vấn đề an ninh
  • Kết quả thi được thông báo như thế nào
  • Quy trình hủy thi
  • Thông tin cá nhân của bạn được chúng tôi sử dụng như thế nào

Khi bạn ký vào đơn này đồng nghĩ bạn đã đọc và hiểu những điều kiện và điều khoản của kỳ thi IELTS cũng như đồng ý tuân thủ những quy định của chúng tôi.