Ms Wu Sha

Bà Wu Sha đang giữ vị trí Giám đốc Phòng Khảo Thí Ngoại Ngữ, Cơ quan Khảo thí Giáo dục Quốc gia (gọi tắt là NEEA), Bộ Giáo dục, Trung Quốc. NEEA chịu trách nhiệm ra đề thi và tổ chức thi nhiều chương trình thi cấp quốc gia tại Trung Quốc, ví dụ như Gaokao. NEEA hiện đang tiến hành một số nhiệm vụ cải cách kỳ thi Gaokao, đặc biệt là các bài kiểm tra đánh giá ngoại ngữ. 

Bà Wu Sha đã và đang tích cực đóng góp vào việc xây dựng và tổ chức nhiều đề thi đánh giá ngôn ngữ và hiện nay đang tham gia xây dựng Khung chuẩn năng lực tiếng Anh của Trung Quốc (CSE) và một sản phẩm đề thi đánh giá ngoại ngữ Tiếng Anh mới.

Abstract

Sự phát triển của Khung tiêu chuẩn tiếng Anh Trung Quốc và khả năng ứng dụng trong các bài kiểm tra đánh giá tiếng Anh.

Trong công cuộc cải cách hiện nay về các kỳ thi và hệ thống tuyển sinh, được khởi xướng năm 2014 bởi Hội đồng Nhà nước Trung Quốc, một trong những biện pháp quan trọng nhất là phát triển Khung tiêu chuẩn tiếng Anh Trung Quốc (China’s Standards of English – CSE), một khung năng lực ngoại ngữ nhằm đẩy mạnh cải cách trong các bài kiểm tra đánh giá tiếng Anh tại Trung Quốc. CSE nhằm cung cấp một công cụ để tăng cường mối giao thoa giữa việc giảng dạy, học tập và khảo thí tiếng Anh tại các cấp giáo dục tại Trung Quốc. Dựa trên nhu cầu sử dụng, CSE cố gắng cân nhắc nhu cầu của những người tiêu dùng tiềm năng và các bên liên quan khác nhau, không chỉ tập trung vào những nhu cầu hiện tại mà còn hướng tới những nhu cầu trong tương lai. Một lượng lớn dữ liệu được thu thập và nhiều phân tích về nhu cầu đã được tiến hành để đảm bảo CSE sẽ thực hiện đúng mục đích đề ra.

Bài tham luận sẽ đầu tiên giới thiệu mục đích và tiến độ phát triển, cũng như triển vọng của CSE. Bên cạnh đó, một hệ thống bài thi tiếng Anh mới có tên tạm thời là NETS cũng đang được thiết kế bởi NEEA (National Education Examinations Authority – Cơ quan Khảo thí Giáo dục Quốc gia). Là một phần của cải cách giáo dục thi cử, NETS nhằm mang tới sự thay đổi trong nội dung và hình thức thi tiếng Anh, và được kì vọng sẽ cung cấp một thang mạch lạc và dễ hiểu cho việc học tiếng Anh. CSE và NETS, hai dự án từ cùng một yêu cầu cải cách, đã có sự thống nhất trong mục tiêu của chúng. Trong quá trình thiết kế NETS, CSE đã bắt đầu bộc lộ vai trò trong việc thiết kế bài thi, như phác thảo các mục tiêu của bài thi, trợ giúp trong việc mô tả nhiệm vụ và báo cáo điểm số. Bài tham luận này sẽ cung cấp một số ví dụ về cách khung năng lực ngoại ngữ có thể hỗ trợ trong việc thiết kế bài thi.