Adrian Raper

Adrian Raper
Giám đốc chuyên môn
ClarityEnglish 
Hongkong

Để mô hình Học tập Kết hợp thành công: 3 nghiên cứu tình huống thực tế

Tiến sỹ Adrian Raper là giám đốc chuyên môn của ClarityEnglish và chịu trách nhiệm sáng tạo các công cụ và tài liệu được hàng triệu học sinh trên thế giới sử dụng trong 20 năm qua. Tiến sỹ đang thực hiện các khoá bồi dưỡng giáo viên giúp giáo viên sử dụng tốt nhất Công nghệ thông tin trong 10 năm qua.

Tóm tắt nội dung hội thảo

Hội thảo này sẽ trình bày 3 nghiên cứu tình huống đã thành công với mô hình Học tập Kết hợp.

  1. Một ví dụ nhanh và đơn giản khi ứng dụng điện thoại được sử dụng, giúp người học nảy ra ý tưởng mới mỗi ngày trước giờ lên lớp.  
  2. Một trường trung học tại Vương Quốc Anh nơi tổ chức làm bài tập về nhà trực tuyến (để chuẩn bị cho bài thi) và sự sát sao của giáo viên là chìa khóa của thành công. 
  3. Một trường đại học ở Đài Loan nơi giảng viên sử dụng một chương trình phát âm trên lớp như một mô hình đáng tin cậy; và một hướng dẫn cách tự truy cập tài liệu và tự học.