Thông tin chung và mục đích

Hội nghị quốc tế về Khảo thí Ngoại ngữ New Directions là hội nghị thường niên do Hội đồng Anh tổ chức tại khu vực Đông Á. Hội nghị mang đến những quan điểm và cách nhìn về xu hướng và cách tiếp cận mới về khảo thí tiếng Anh trong khu vực và trên thế giới. Hội nghị đã được tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản) và Seoul (Hàn Quốc). New Directions năm 2016 tại Hà Nội sẽ xem xét vai trò và ảnh hưởng của kiểm tra đánh giá theo định hướng chuẩn hóa, sự phát triển và/hoặc sử dụng các khung năng lực để đánh giá trình độ ngôn ngữ. Hội nghị cũng sẽ xem xét cách thức đánh giá dựa trên năng lực: những lợi ích và thách thức của phương pháp này.

Sứ mệnh của chúng tôi

Các Hội nghị New Directions trước đây đã mang đến một diễn đàn chất lượng, nơi gặp nhau giữa những góc nhìn của từng quốc gia với góc nhìn toàn cầu. Từ đó, chuỗi hội nghị đã phản ánh một cách phong phú về những thách thức trong đào tạo ngoại ngữ tại khu vực Đông Á và trên toàn thế giới. Chủ đề của hội nghị năm nay sẽ nêu bật các hướng tiếp cận và giải pháp cho những thách thức đó, những giải pháp hiện đang được đề xuất và triển khai trong khu vực và trên toàn thế giới. 

Đối tượng tham dự 

New Directions là nơi giao lưu, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm, cũng như cập nhật những phát triển đi đầu trong lĩnh vực khảo thí.

Hội nghị sẽ thu hút sự quan tâm của giới học thuật và nghiên cứu, các cán bộ giáo dục và giáo viên từ tất cả các khu vực trong hệ thống giáo dục, bao gồm giáo dục đại học, đào tạo nghề, giáo dục phổ thông và tiểu học; cũng như đại diện đến từ các hiệp hội và tổ chức khảo thí.

Không chỉ đơn thuần có sức hút với các giới chuyên môn khảo thí, New Directions 2016 còn dành cho đối tượng giáo viên, các nhà lãnh đạo giáo dục và nhà hoạch định chính sách – những người quan tâm và mong muốn tìm hiểu sâu hơn về các xu hướng và cách tiếp cận mới nhất ở trong nước và trên thế giới về dạy, học và khảo thí tiếng Anh.

In this section