©

British Council

Hội nghị quốc tế về Khảo thí Ngoại ngữ New Directions sẽ thu hút sự quan tâm của giới học thuật và nghiên cứu, các cán bộ giáo dục và giáo viên từ tất cả các khu vực trong hệ thống giáo dục, bao gồm giáo dục đại học, đào tạo nghề, giáo dục phổ thông và tiểu học; cũng như đại diện đến từ các hiệp hội và tổ chức khảo thí.

New Directions 2016 dành cho ai?

New Directions là nơi giao lưu, chia sẻ thông tin và cập nhật những phát triển đi đầu trong lĩnh vực khảo thí dành cho:

  • Những nhà hoạch định chính sách 
  • Các quan chức và lãnh đạo giáo dục 
  • Học giả, nhà nghiên cứu
  • Giáo viên các cấp
  • Đại diện từ các tổ chức khảo thí
  • Cán bộ và chuyên viên khảo thí 
  • Thành viên từ các hiệp hội liên quan tới khảo thí 
  • Những người quan tâm và mong muốn tìm hiểu sâu hơn về các xu hướng và cách tiếp cận mới nhất ở trong nước và trên thế giới về dạy, học và khảo thí tiếng Anh.

Đăng ký tham dự 

Hệ thống đăng ký trực tuyến của hội nghị hiện đã đóng. 

Thông tin thêm

Mọi thông tin và câu hỏi, xin vui lòng liên hệ newdirections@britishcouncil.org