Bà Nguyễn Thị Mai Hữu, Phó Trưởng Ban thường trực Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, Việt Nam. ©

British Council

Danh mục các bài trình bày tại Hội nghị New Directions 2016

các phiên toàn thể

Vui lòng xem lại video các phiên toàn thể và diễn văn của Hội nghị trên kênh YouTube của chúng tôi

 • Bài thuyết trình 'Tensions and synergies in standardised testing: Making the numbers meaningful'
  Tác giả: Tiến sỹ Jamie Dunlea, Senior Researcher, Assessment Research Group, British Council, Vương quốc Anh
  Đường link bài thuyết trình
 • Bài thuyết trình 'A locally appropriate English language test – locality, globality and validity
  Tác giả: Tiến sỹ Jessica Wu, Program Director, Research and Development Office, Language Training and Testing Center, Đài Loan
  Đường link bài thuyết trình
 • Bài thuyết trình 'Standardised tests in support of language improvement in school systems: Insights from elsewhere in education'
  Tác giả: Tiến sỹ Gad S Lim, Principal Research Manager, Cambridge English Language Assessment, Vương quốc Anh
  Đường link bài thuyết trình
 • Bài thuyết trình 'Designing an international English language evaluation using a standardised test'
  Nhóm tác giả: Cherry Gough, Director, British Council, Việt Nam và Elizabeth Shepherd, Director English Impact and Senior Researcher, British Council, Vương quốc Anh
  Đường link bài thuyết trình
 • Bài thuyết trình '25 years of language assessment in Vietnam: Looking back and looking forward'
  Tác giả: Tiến sỹ Vũ Thị Phương Anh, Phó Giám Đốc Trung tâm Bồi dưỡng và Hỗ trợ Chất lượng Giáo dục, Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam, Việt Nam
  Đường link bài thuyết trình
 • Bài thuyết trình 'Vocabulary targets and language proficiency: A framework for learning, teaching, and assessing vocabulary'
  Tác giả: Tiến sỹ Veronica Benigno, Research Manager, Global Scale of English, Pearson English, Vương quốc Anh
  Đường link bài thuyết trình
 • Bài thuyết trình 'The IELTS speaking test: Interactional design and practice in a global context'
  Tác giả: Giáo sư Paul Seedhouse, Professor of Educational and Applied Linguistics, School of Education, Communication and Language Sciences, Đại học Newcastle, Vương quốc Anh
  Đường link bài thuyết trình

phiên hội thảo độc lập

 • Bài thuyết trình 'Enhancing scoring validity of direct speaking tests: Construct(s) measured by live, audio and video rating modes'
  Tác giả: Tiến sỹ Chihiro Inoue, Lecturer in Language Assessment, University of Bedfordshire, Vương quốc Anh
  Đường link bài thuyết trình
 • Bài thuyết trình 'Impact of using TOEIC as an exit requirement at a public university in Vietnam'
  Tác giả: Tiến sỹ Duyên Trần, Tổ trưởng Tổ Thực hành Tiếng, Khoa Ngoại ngữ, Đại học Công Nghiệp Hà Nội, Việt Nam
  Đường link bài thuyết trình
 • Bài thuyết trình 'Impact of TOEIC on English Learning'
  Tác giả: Tiến sỹ Ha Nguyen, Senior Lecturer, Ho Chi Minh City University of Education, Việt Nam
  Đường link bài thuyết trình
 • Bài thuyết trình 'Rating fluency in the age of English as a lingua franca'
  Tác giả: Ellen Head, British Council China, Trung Quốc 
  Đường link bài thuyết trình
 • Bài thuyết trình 'Writing Skill Development in Relation to CEFR: A Vietnamese Case'
  Tác giả: Ha Nguyen, PhD Student, North Carolina State University
  Đường link bài thuyết trình
 • Bài thuyết trình 'Automated assessment of performance-based tests: challenges and opportunities'
  Tác giả: Judith Fairbairn, Productive Skills Testing Researcher, British Council, Vương quốc Anh và Tiến sỹ Talia Isaacs, Senior Lecturer in Education, University of Bristol, Vương quốc Anh
  Đường link bài thuyết trình
 • Bài thuyết trình 'Improving English teachers’ proficiency: Effective baselines and positive backwash' 
  Tác giả: Keith O’Hare, Director English for Education Systems, British Council. Malaysia
  Đường link bài thuyết trình
 • Bài thuyết trình 'Assessing primary learners: The class star? Or the class triangle?'
  Tác giả: Martin Goosey, Head of Young Learners, British Council Vietnam, Việt Nam
  Đường link bài thuyết trình
 • Bài thuyết trình 'Systematic support for a communicative standardised proficiency test in Vietnam'
  Nhóm tác giả: Giáo sư Nathan Carr, California State University, Fullerton, Mỹ; Tiến sỹ Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Mai Hữu, Phó Ban thường trực Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, Việt Nam; Nguyễn Thị Quỳnh Yến, Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Thị Phương Thảo và Thái Hà Lam Thủy, Giảng viên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
  Đường link bài thuyết trình
 • Bài thuyết trình 'Demystifying item writing: The need for a theoretical framework'
  Tác giả: Ngô Xuân Minh, Giảng viên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
  Đường link bài thuyết trình
 • Bài thuyết trình 'The impact of Aptis on the learning of English'
  Nhóm tác giả: Trần Thị Nhi, Phó trưởng khoa Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên và Nông Hồng Hạnh, Phó trưởng phòng Phòng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên, Việt Nam
  Đường link bài thuyết trình
 • Bài thuyết trình 'Assessing ‘functional English’ in Vietnam, India and Ethiopia'
  Tác giả: Rhiannon Moore, Education Research Officer, Young Lives, University of Oxford, Vương quốc Anh
  Đường link bài thuyết trình
 • Bài thuyết trình 'Performance-based testing: Contributing to test validity through Continuous Professional Development'
  Nhóm tác giả: Sheryl Cooke, National Examiner Manager, British Council và Paul Robinson, Deputy National Examination Manager, British Council, Trung Quốc
  Đường link bài thuyết trình
 • Bài thuyết trình 'Development of rating scales for performance-based tests'
  Tác giả: Susan Jones, Lead Academic – English Language (Asia), Trinity College London, Vương quốc Anh
  Đường link bài thuyết trình
 • Bài thuyết trình 'Identifying the criteria for selecting learning outcomes assessment tools: The case of TOEIC and IELTS'
  Nhóm tác giả: Tiến sỹ Vũ Thị Phương Anh, Phó Giám Đốc Trung tâm Bồi dưỡng và Hỗ trợ Chất lượng Giáo dục, Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam, Việt Nam; Tiến sỹ Nguyễn Quang Tiến, Trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế , Đại học Kinh tế - Tài chính, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam; Nguyễn Thị Tấn, Điều phối chuyên môn, Trung tâm Bồi dưỡng và Hỗ trợ Chất lượng Giáo dục, Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam, Việt Nam
  Đường link bài thuyết trình

Thông tin liên quan