Dr Jamie Dunlea

Tiến sỹ Jamie Dunlea hiện đang là Nhà nghiên cứu cấp cao thuộc nhóm Nghiên cứu Khảo thí Ngôn ngữ tại Hội đồng Anh, trụ sở London. Ông đang thực hiện nhiều dự án phát triển bài kiểm tra đánh giá ngôn ngữ và xác trị cho hệ thống khảo thí được thiết kế và phát triển bởi Hội đồng Anh, cũng như hợp tác thực hiện các dự án khác với các nhà nghiên cứu và tổ chức quốc tế. Jamie đã làm việc tại Hội đồng Anh từ năm 2013, trước đó, ông là Trưởng nhóm Nghiên cứu của Quỹ Eiken Foundation tại Nhật Bản, một tổ chức phi lợi nhuận phát triển và quản lý các kỳ thi ngoại ngữ tiếng Anh tại Nhật Bản. 

Ông đã có 25 kinh nghiêm làm việc trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh, trong các vai trò giáo viên, sau đó là nghiên cứu việc phát triển, sản xuất bài thi và khảo thí ngôn ngữ. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu của ông bao gồm thiết lập tiêu chuẩn liên quan tới Khung tham chiếu chung châu Âu và tích hợp những phát triển mới nhất trong lý thuyết xác trị với kinh nghiệm và chuyên môn của những chuyên gia giáo dục và khảo thí tại địa phương.