Quỹ Hợp tác Vương quốc Anh/Việt Nam Đợt 2 bắt đầu nhận hồ sơ. Chúng tôi đang tìm kiếm các hợp tác đổi mới và các dự án đồng sáng tạo nhằm phản ánh quá khứ, hiện tại và tương lai của mối quan hệ hợp tác song phương. Cơ hội đặc biệt cho các tổ chức Vương quốc Anh và Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, ngôn ngữ tiếng Anh, nghệ thuật và các ngành công nghiệp sáng tạo cùng hợp tác sáng tạo trong khuôn khổ chương trình UK/Vietnam Season 2023.

  • Quỹ Hợp tác Chương trình UK/Viet Nam Season với tài trợ trị giá tới £50,000 cho mỗi đề xuất.
  • Quỹ Hợp tác Vương quốc Anh/Việt Nam sẽ nhận hồ sơ đến hết ngày 05 tháng Hai năm 2023 (23:59 giờ Vương quốc Anh)

Bắt đầu nhận hồ sơ

Trang thông tin này sẽ được cập nhật mỗi tuần với các câu hỏi thường gặp. Vui lòng kéo xuống phía dưới trang để tải về các tư liệu. 

Buổi thông tin về Quỹ 

Tôi có thể đăng ký nhận tài trợ bao nhiêu?

Có ba khoản tài trợ mà bạn có thể đăng ký:

  • Khoản tài trợ lên đến £10,000
  • Khoản tài trợ lên đến £30,000
  • Khoản tài trợ lên đến £50,000

 

Thời gian diễn ra các hoạt động của dự án nếu được tài trợ?

Các dự án có thể diễn ra từ tháng Tư đến tháng Mười Hai năm 2023 với các hoạt động dành cho công chúng và trình bày kết quả đầu ra của dự án sẽ diễn ra từ tháng Sáu đến tháng Mười Hai năm 2023.

 

Tôi có thể đề xuất dự án với các hoạt động thuộc nhiều lĩnh vực không?

Có. Chúng tôi hoan nghênh các đề xuất cho các dự án liên ngành (có nghĩa là Chương trình Giáo dục, ngôn ngữ Anh và các ngành Nghệ thuật và Sáng tạo), miễn là trọng tâm là Nghệ thuật và Sáng tạo

Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét các tiêu chí lựa chọn một cách cẩn thận, đặc biệt là vạch rõ mối liên kết giữa các lĩnh vực để thể hiện rằng đề xuất dự án của bạn có chất lượng cao và có tính khả thi.

Tôi có thể đăng ký với tư cách cá nhân không?

Bạn có thể. Nếu bạn đang nộp đề xuất cho một dự án thuộc lĩnh vực Nghệ thuật và Công nghiệp Sáng tạo

Bạn được khuyến khích nộp hồ sơ cho vòng 1 cũng như chuẩn bị hồ sơ cho vòng 2, đặc biệt nếu dự án có các yếu tố cần thời gian để chuẩn bị. Nếu dự án của bạn liên ngành với các ngành Nghệ thuật và Công nghiệp Sáng tạo, bạn cũng có thể đăng ký nhiều vòng.

If your project is cross-sectoral with Arts and Creative Industries, i.e. also involving Education and/or English, you can also apply for more than one round.

 

Tôi có thể đăng ký với tư cách cá nhân không?

Chúng tôi chỉ chấp nhận đơn đăng ký từ các tổ chức chứ không phải cá nhân. Tuy nhiên, các dự án nhận tài trợ dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho các nghệ sĩ, nhà sáng tạo, học giả và nhà nghiên cứu cả từ Vương quốc Anh và Việt Nam.

Tôi có thể nộp hồ sơ mà không có đối tác không?

Vì chương trình tài trợ được thiết kế nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác giữa Vương quốc Anh - Việt Nam, tất cả các đơn đăng ký phải bao gồm ít nhất một đối tác tại Vương quốc Anh và một đối tác tại Việt Nam.

Ai sẽ đánh giá các hồ sơ xin tài trợ?

Các hồ sơ xin tài trợ sẽ được đánh giá bởi các nhà quản lý chương trình của Hội đồng Anh trong lĩnh vực Nghệ thuật và Sáng tạo.

Tất cả các hồ sơ xin tài trợ sẽ được bảo mật.

Câu hỏi của bạn đã được trả lời chưa?

Vui lòng kiểm tra trang FAQs ở cuối trang này, chúng tôi thường xuyên cập nhật tất cả các câu hỏi, vì vậy hãy kiểm tra để xem câu trả lời của bạn đã được trả lời hay chưa. 

Nếu bạn vẫn cần hỗ trợ, vui lòng gửi email tới season2023@britishcouncil.org.vn 

Tư liệu 

Tìm hiểu thêm thông tin và tư liệu về hoạt động tại Việt Nam  

 Arts and creative industries/Nghệ thuật và Công nghiệp Sáng tạo

Ngôn ngữ tiếng Anh

Giáo dục 

Nếu bạn cần hỗ trợ trong việc nộp đơn, vui lòng liên hệ season2023@britishcouncil.org.vn