Nguyen Hoang Quoc Anh
Nguyễn Quốc Hoàng Anh, một nghệ sĩ trẻ được nhận tài trợ của Quỹ FAMLAB Fund, Hội đồng Anh để triển khai một dự án tập trung vào phim, âm nhạc và di sản. ©

Hoàng Văn Chung/ Hội đồng Anh

Tháng Tám năm 2020

Báo cáo Nghiên cứu Thế hệ Trẻ Việt Nam được ra mắt đúng vào thời điểm nền kinh tế sôi động này − một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới − đang trỗi dậy từ kinh nghiệm ứng phó với đại dich Covid-19.

Việt Nam đã được coi là một câu chuyện thành công trong ứng phó với đại dịch. Nhưng trước đó, quốc gia này đang trong công cuộc đổi mới lớn, cho thấy tác động của các chính sách kinh tế và xã hội được đưa ra vào những năm 1980.

Điều này có ý nghĩa gì cho thanh niên Việt Nam?

Trong chuỗi Nghiên cứu về Thế hệ Trẻ gần đây, chúng tôi khám phá những thay đổi như vậy có ảnh hưởng gì đến những người trẻ tuổi và cách họ hình dung tương lai của mình.

Nghiên cứu bao gồm các nội dung như giáo dục, cơ hội việc làm, tương tác kỹ thuật số và triển vọng quốc tế, nghiên cứu chia sẻ nguyện vọng và mối quan tâm của những người trẻ tuổi trên khắp đất nước và cách họ dự định hình thành một tương lai tốt đẹp hơn.

Tác giả

Tổ chức nghiên cứu Love Frankie, Công ty Indochina Research

Về Dự án Nghiên cứu Thế hệ Trẻ

Nghiên cứu Thế hệ Trẻ là chương trình nghiên cứu toàn cầu được khởi xướng ở nhiều quốc gia đang trải qua một thời kỳ thay đổi đáng kể, với mục đích đảm bảo tiếng nói của người trẻ được lắng nghe và quyền lợi của họ được thể hiện một cách hợp lý trong các quyết định sẽ có ý nghĩa lâu dài đối với cuộc sống của họ.

Các dự án nghiên cứu xem xét quan điểm của những người trẻ tuổi về giáo dục, cơ hội việc làm và lối sống, mà không khám phá những niềm hy vọng và nỗi sợ hãi của họ đối với quốc gia của mình, mức độ tham gia quốc tế và quan điểm của họ về thế giới rộng lớn hơn cũng như các giá trị và niềm tin ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.