Với kỳ thi IELTS trên máy tính, bạn được lựa chọn nhiều ngày thi hơn và kết quả thi nhanh hơn.

Lựa chọn là của bạn. Chúng tôi đem tới một hình thức thi IELTS mới thuận tiện và dễ dàng hơn. Giờ đây bạn đã có thể lựa chọn thi IELTS trên máy tính.

Với kỳ thi IELTS trên máy tính, bạn có thể thi IELTS Học Thuật (Academic) hoặc IELTS Tổng Quát (General Training) và bạn sẽ thao tác trên máy tính.

Bạn được gì khi thi IELTS trên máy tính:

 • Nhiều ngày thi hơn 
 • Nhiều địa điểm thi hơn
 • Linh hoạt hơn
 • Kết quả thi có chỉ trong 5-7 ngày

Thi IELTS trên máy tính như thế nào?

Nếu bạn lựa chọn hình thức thi IELTS trên máy tính, bạn sẽ tham gia phần thi Nghe, Đọc, Viết trên máy tính. Phần thi Nói sẽ được giữ nguyên trực tiếp với Giám khảo bởi chúng tôi tin rằng đó là phương pháp tối ưu để đánh giá kỹ năng Nói của bạn.

Tất cả những yếu tố khác liên quan tới bài thi sẽ không thay đổi dù bài thi được thực hiện trên giấy hay trên máy tính, bao gồm:

 • Nội dung
 • Thời gian làm bài
 • Các dạng câu hỏi
 • Thang điểm
 • Bài thi Nói (thi trực tiếp với Giám khảo)
 • Bảng điểm
 • Xác minh kết quả

Lưu ý: Nếu bạn là thí sinh cần trợ giúp đặc biệt, bạn nên lựa chọn hình thức thi IELTS trên giấy vì hình thức này phù hợp cho tất cả các thí sinh.