Trình độ B1 tương ứng với người sử dụng tiếng Anh có thể hiểu và tạo ra văn bản về các chủ đề quen thuộc và đưa ra ý kiến ​​cũng như mô tả.

Điều quan trọng cần lưu ý là Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) là hệ thống xác định và diễn giải những mức độ khác nhau về khả năng diễn đạt và hiểu thông qua lời nói và văn bản đối với các ngôn ngữ như tiếng Anh. Khung tham chiếu này bao gồm 6 cấp độ: ba khối (A hoặc người sử dụng ngôn ngữ ở mức cơ bản, B hoặc người sử dụng ngôn ngữ một cách độc lập và C hoặc người sử dụng ngôn ngữ thành thạo), mỗi khối lần lượt được chia thành hai cấp độ nhỏ là 1 và 2.

Kỹ năng ở trình độ B1

Khi đọc thông tin này, bạn có thể băn khoăn rằng năng lực ngôn ngữ nào có thể giúp xác định được một người đã đạt trình độ tiếng Anh B1? CEFR quy định những điều sau:

  • Có thể hiểu những điểm chính của văn bản rõ ràng bằng ngôn ngữ tiêu chuẩn nếu những văn bản đó nói về các chủ đề quen thuộc, bất kể là trong bối cảnh công việc, học tập hay giải trí.
  • Có khả năng xử lý ở hầu hết các tình huống có thể phát sinh trong chuyến đi tới các khu vực sử dụng tiếng Anh.
  • Có thể tạo ra các văn bản đơn giản, mạch lạc về những chủ đề mà họ quen thuộc hoặc có hứng thú.
  • Có thể mô tả kinh nghiệm, sự kiện, mong muốn và nguyện vọng, cũng như giải thích ngắn gọn ý kiến ​​hoặc giải thích kế hoạch.

Xem thêm