Trình độ B2 tương ứng với những người sử dụng tiếng Anh có thể tạo ra văn bản rõ ràng, chi tiết và có khả năng tương tác một cách trôi chảy và tự nhiên.

Điều quan trọng cần lưu ý là Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) là hệ thống xác định và diễn giải những mức độ khác nhau về khả năng diễn đạt và hiểu thông qua lời nói và văn bản đối với các ngôn ngữ như tiếng Anh. Khung tham chiếu này bao gồm 6 cấp độ: ba khối (A hoặc người sử dụng ngôn ngữ ở mức cơ bản, B hoặc người sử dụng ngôn ngữ một cách độc lập và C hoặc người sử dụng ngôn ngữ thành thạo), mỗi khối lần lượt được chia thành hai cấp độ nhỏ là 1 và 2. 

Kỹ năng ở trình độ B2

Khi đọc thông tin này, bạn có thể băn khoăn rằng năng lực ngôn ngữ nào có thể giúp xác định được một người đã đạt trình độ tiếng Anh B2? CEFR quy định những điều sau: 

CEFR quy định rằng học sinh ở cấp độ này cần phải:

  • Có thể hiểu những ý chính của văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu tượng, bao gồm cả các cuộc thảo luận về kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên môn của họ.
  • Có thể tương tác một cách trôi chảy và tự nhiên, từ đó có thể tương tác thường xuyên với người bản ngữ mà không gây căng thẳng cho cả hai bên.
  • Có thể tạo ra văn bản rõ ràng, chi tiết về nhiều chủ đề và giải thích quan điểm về một vấn đề thời sự, đưa ra những ưu điểm và nhược điểm của các lựa chọn khác nhau.

Xem thêm