Trình độ A1 tương ứng với những người sử dụng tiếng Anh cơ bản có thể hiểu và sử dụng những cách diễn đạt quen thuộc hằng ngày và các cụm từ rất cơ bản.

Điều quan trọng cần lưu ý là Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) là hệ thống xác định và diễn giải những mức độ khác nhau về khả năng diễn đạt và hiểu thông qua lời nói và văn bản đối với các ngôn ngữ như tiếng Anh. Khung tham chiếu này bao gồm 6 cấp độ: ba khối (A hoặc người sử dụng ngôn ngữ ở mức cơ bản, B hoặc người sử dụng ngôn ngữ một cách độc lập và C hoặc người sử dụng ngôn ngữ thành thạo), mỗi khối lần lượt được chia thành hai cấp độ nhỏ là 1 và 2. 

Kỹ năng ở trình độ A1 

Khi đọc thông tin này, bạn có thể băn khoăn rằng năng lực ngôn ngữ nào có thể giúp xác định được một người đã đạt trình độ tiếng Anh A1? CEFR quy định những điều sau:

  • Học viên có thể hiểu và sử dụng những cách diễn đạt thông thường hằng ngày cũng như các cụm từ đơn giản để đáp ứng nhu cầu tức thì.
  • Học viên có thể giới thiệu về bản thân và những người khác, cũng như có thể hỏi và trả lời những câu hỏi về thông tin cá nhân như nơi Học viên sống, những thứ Học viên có và những người mà Học viên biết.
  • Học viên có thể tương tác một cách đơn giản nếu người cùng giao tiếp nói chậm rãi, rõ ràng và sẵn sàng hợp tác. 

Xem thêm