Trình độ C1 tương ứng với người sử dụng tiếng Anh có thể diễn đạt trôi chảy và tự nhiên. Họ có thể sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt và hiệu quả cho mọi mục đích.

Điều quan trọng cần lưu ý là Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) là hệ thống xác định và diễn giải những mức độ khác nhau về khả năng diễn đạt và hiểu thông qua lời nói và văn bản đối với các ngôn ngữ như tiếng Anh. Khung tham chiếu này bao gồm 6 cấp độ: ba khối (A hoặc người sử dụng ngôn ngữ ở mức cơ bản, B hoặc người sử dụng ngôn ngữ một cách độc lập và C hoặc người sử dụng ngôn ngữ thành thạo), mỗi khối lần lượt được chia thành hai cấp độ nhỏ là 1 và 2.

KỸ NĂNG Ở TRÌNH ĐỘ C1

Khi đọc thông tin này, bạn có thể băn khoăn rằng năng lực ngôn ngữ nào có thể giúp xác định được một người đã đạt trình độ tiếng Anh C1? CEFR quy định những điều sau:

  • Học viên có thể hiểu nhiều loại văn bản dài hơn, khó hơn và nhận ra ý nghĩa tiềm ẩn trong đó.
  • Học viên có thể biểu đạt ý kiến của bản thân một cách trôi chảy và tự nhiên mà không cần phải cố tìm cách diễn đạt phù hợp.
  • Học viên có thể sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt và hiệu quả cho các mục đích giao tiếp xã hội, học tập và nghề nghiệp. Học viên có thể tạo ra văn bản rõ ràng, có cấu trúc tốt, chi tiết về các chủ đề phức tạp, thể hiện khả năng tổ chức văn bản tốt, sử dụng từ nối và gắn kết ý trong văn bản.

Xem thêm