©

British Council

Giải thưởng quốc tế Study UK Alumni Awards chỉ dành cho cựu sinh viên các trường đại học tại Vương quốc Anh đang sống bên ngoài lãnh thổ Vương quốc Anh. Nếu bạn đang sống bên ngoài Vương quốc Anh nhưng có hộ chiếu Vương quốc Anh thì sẽ áp dụng một số hạn chế trong quy trình xét duyệt.

Những cựu sinh viên tham gia ứng tuyển phải:

  • Từng học tập tại Vương quốc Anh trong vòng 15 năm qua (từ 2007 đến 2022)
  • Từng được cấp bằng bậc Đại học hoặc cao hơn tại một trường đại học được công nhận tại Vương quốc Anh.
  • Từng được ghi danh hoặc đạt giải thưởng được công nhận bởi một tổ chức giáo dục đại học của Vương quốc Anh
  • Tốt nghiệp chương trình liên kết giáo dục giữa một trường Vương quốc Anh và một cơ sở giáo dục tại nước sở tại (đã học ít nhất một học kỳ tại Anh hoặc toàn bộ học kỳ đều học tại nước sở tại đều được)
  • Các chương trình đào tạo ngắn hạn: Cựu sinh viên các chương trình đào tạo ngắn hạn chỉ đủ điều kiện để ứng tuyển Giải thưởng khi khóa học họ tham gia được cấp bằng Đại học trở lên, được cung cấp bởi một tổ chức giáo dục được công nhận tại Vương quốc Anh (và đáp ứng các tiêu chí còn lại). Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ không đủ điều kiện ứng tuyển.

Tất cả những ứng viên từng đăng ký Giải thưởng Study UK Alumni Awards từ những năm trước (trừ những người đạt giải Toàn cầu) đều được phép tiếp tục ứng tuyển nếu vẫn đáp ứng đầy đủ điều kiện. Những người chiến thắng các hạng mục ở cấp quốc gia nếu đăng ký lại sẽ chỉ được phép xem xét cho các giải thưởng Toàn cầu.

Ứng cử viên của Giải thưởng Study UK Alumni Awards phải là những cá nhân hiện tại đang không làm việc tại Hội đồng Anh hoặc Gradcore.

Những ứng viên có quan hệ gia đình trực tiếp với nhân viên tại Hội đồng Anh hoặc Gradcore (vợ/chồng, cha mẹ, ông bà, con cháu, anh chị em ruột, bố/mẹ chồng, bố/mẹ vợi, anh/chị/em rể, con nuôi, con riêng) sẽ phải thể hiện rõ thông tin này ở trong hồ sơ đăng ký.