©

British Council

Giải thưởng Cựu sinh viên Vương quốc Anh chỉ dành cho cựu sinh viên các trường đại học tại Vương quốc Anh đang sống bên ngoài lãnh thổ Vương quốc Anh. Nếu bạn đang sống bên ngoài Vương quốc Anh nhưng có hộ chiếu Vương quốc Anh thì sẽ áp dụng một số hạn chế trong quy trình xét duyệt.

Những cựu sinh viên tham gia ứng tuyển phải:

  • Từng học tập tại Vương quốc Anh trong vòng 15 năm qua (từ 2008 đến 2023)
  • Từng được cấp bằng bậc Đại học hoặc cao hơn tại một trường đại học được công nhận tại Vương quốc Anh, hoặc tốt nghiệp chương trình liên kết giáo dục giữa một trường Vương quốc Anh và một cơ sở giáo dục tại nước sở tại (đã học ít nhất một học kỳ tại Anh hoặc toàn bộ học kỳ đều học tại nước sở tại)
  • Các chương trình đào tạo ngắn hạn: Cựu sinh viên các chương trình đào tạo ngắn hạn chỉ đủ điều kiện để ứng tuyển Giải thưởng khi khóa học họ tham gia được cấp bằng Đại học trở lên, được cung cấp bởi một tổ chức giáo dục được công nhận tại Vương quốc Anh (và đáp ứng các tiêu chí còn lại). Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ không đủ điều kiện ứng tuyển.

Tất cả những ứng viên từng đăng ký Giải thưởng Cựu sinh viên Vương quốc Anh từ những năm trước (trừ những người đạt giải Toàn cầu) đều được phép tiếp tục ứng tuyển nếu vẫn đáp ứng đầy đủ điều kiện. Những người chiến thắng các giải thưởng ở cấp quốc gia nếu đăng ký lại sẽ chỉ được xem xét cho các giải thưởng Toàn cầu.

Xem thêm