Tiểu mục Hành trang vào đời của chương trình Sống mới của Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam tập trung vào giới trẻ, giúp định hướng học tập, nghề nghiệp và tương lai, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ suy nghĩ và hành động tích cực vì sự phát triển của bản thân và cộng đồng. 

Thông qua chương trình, Hội đồng Anh mong muốn thể hiện được những thông điệp chính sau: 

 • Quảng bá hình ảnh và hành động của thanh niên tiêu biểu với lối sống mới, quan tâm và cam kết đóng góp giá trị của mình trong nhiều lĩnh vực, bao gồm nghệ thuật, giáo dục, sáng tạo khoa học, ứng phó với biến đổi khí hậu và các vấn đề xã hội ở Việt Nam. 
 • Kêu gọi sự tham gia tích cực của thanh niên và cộng đồng chung tay giải quyết các vấn đề về khí hậu và môi trường. 
 • Phát huy vai trò của Hội đồng Anh thông qua chuyên môn của Vương quốc Anh trong việc xây dựng kỹ năng cho thanh niên nhằm góp phần giải quyết các vấn đề xã hội tại Việt Nam. 
 • Cơ hội hợp tác giữa các tổ chức thanh niên Vương quốc Anh và Việt Nam, Giáo dục đại học và các tổ chức khác.

Mười số của chương trình khai thác các chủ đề về các bạn thanh niên Việt Nam, những thủ lĩnh trẻ với phong cách sống mới - quan tâm và cam kết đóng góp các giá trị của họ trong nhiều lĩnh vực bao gồm nghệ thuật, giáo dục, đổi mới khoa học để giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu, môi trường và xã hội ở Việt Nam. Chương trình sẽ mang tới công chúng các sáng kiến giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu, môi trường và xã hội do các thanh niên trẻ/thủ lĩnh trẻ đang đóng góp tại cộng đồng thông qua các dự án do Hội đồng Anh triển khai. 

© Bản quyền chương trình thuộc Đài Truyền hình Việt Nam. 

Cùng đón xem:

 1. Phát huy vai trò của thanh niên
 2. Phát triển bản thân của giới trẻ thông qua các chương trình môi trường
 3. Lồng ghép chủ đề môi trường và biến đổi khi hậu vào giảng dạy tiếng Anh
 4. Giáo dục đào tạo xuyên quốc gia
 5. Nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường thông qua nghệ thuật
 6. Bài học về môi trường từ những sân chơi vật liệu tái chế
 7. Tọa đàm Vai trò của thanh niên trong ứng phó biến đổi khí hậu
 8. Đổi mới trong đào tạo sinh viên