©

British Council

Nguồn tài liệu này được thiết kế cho giáo viên và điều phối viên trong các môi trường giáo dục cho thanh thiếu niên từ 11 đến 17 tuổi. Nội dung của tài liệu có thể được sử dụng trong các môn học chính khóa ở trường trong các lớp học tiếng Anh. 

Tài liệu được phát triển nhằm mục đích thúc đẩy sự hiểu biết và hành động về các vấn đề và mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và giáo dục cho trẻ em gái. Các giáo viên và người làm giáo dục quan tâm có thể tải xuống bản tiếng Anh của nguồn tài liệu này từ ngày 25 tháng 3 năm 2022. Tài liệu cũng sẽ được dịch sang tám (08) ngôn ngữ chính của ASEAN; tiếng Bahasa Indonesia, Bahasa Malaysia, Myanmar, Philippines, Campuchia, tiếng Lào, tiếng Thái và tiếng Việt từ đầu tháng 4 năm 2022.

Các giáo viên và học sinh sẽ nhận được gì từ nguồn tài liệu này?

  • Hiểu được tầm quan trọng cấp thiết của việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và vai trò của giáo dục biến đổi khí hậu.
  • Hiểu được tầm quan trọng của giáo dục trẻ em gái trong bối cảnh phát triển bền vững.
  • Nhận ra mối liên hệ giữa giáo dục biến đổi khí hậu và giáo dục trẻ em gái và nhu cầu học tập hòa nhập, có định hướng hành động

Nguồn tài liệu này được thiết kế cho đối tượng nào?

  • Nguồn tài liệu được thiết kế cho học sinh từ 11 đến 17 tuổi và có thể được tích hợp trong các lĩnh vực chủ đề khác nhau, ví dụ: Tiếng Anh, Khoa học xã hội, Giáo dục sức khỏe và xã hội, Giáo dục công dân, Khoa học, Toán học.