Xây dựng hợp tác toàn cầu vì khí hậu thông qua nghệ thuật và văn hóa, giáo dục và ngôn ngữ tiếng Anh.

Vương quốc Anh sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ 26 về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP26) tại Glasgow, Scotland từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 11 năm 2021. Hướng tới các mục tiêu của COP26, Hội đồng Anh đang làm việc với các đối tác trên toàn thế giới để cung cấp một nền tảng cho việc hợp tác, đối thoại và hành động vì khí hậu trên toàn cầu. 

Chương trình Kết nối vì Khí hậu của Hội đồng Anh tạo cơ hội kết nối mọi người trên khắp thế giới cùng nhau ứng phó với những thách thức của biến đổi khí hậu. Chương trình tập trung vào việc chia sẻ ý tưởng, phát triển các giải pháp khí hậu sáng tạo và cùng nhau kiến tạo các hành động tích cực. 

Dựa trên mạng lưới toàn cầu của chúng tôi, chương trình kết nối mọi người từ các quốc gia, các nền văn hóa, các thế hệ và xuất thân khác nhau – từ những người trẻ tuổi và các nhà hoạch định chính sách, đến các nghệ sĩ và nhà khoa học, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và cộng đồng, và nhiều đối tượng đa dạng khác.

Đặc biệt, chương trình tập trung vào thế hệ lãnh đạo khí hậu tương lai và cung cấp những hỗ trợ thiết thực cho những người trẻ, cũng như cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu, giúp họ chia sẻ quan điểm của mình đến toàn thế giới và tạo nên những sự thay đổi thực sự.

Với các buổi đối thoại về khí hậu toàn cầu, trưng bày nghệ thuật và khoa học, các chương trình học bổng tại các trường đại học, cơ hội tài trợ, nghiên cứu, đào tạo và hơn thế nữa, chương trình Kết nối vì Khí hậu sẽ tạo cơ hội cho tất cả mọi người. Tham gia để tạo kết nối ngay hôm nay và cùng tạo ra sự khác biệt.

Kết nối với chúng tôi

Bạn muốn tham gia vào buổi đối thoại về khí hậu? Vui lòng kết nối với chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội bằng hashtag #TheClimateConnection.

Thông tin liên quan