Vào ngày 9 tháng 9 năm 2021, Hội đồng Anh đã khởi động chương trình Tuyên bố chung của Thanh niên Toàn cầu Hành động vì Khí hậu  – Global Youth Letter, nhằm kêu gọi hành động của người trẻ trên khắp thế giới, đặc biệt trực tiếp hướng tới các nhà lãnh đạo – những người sẽ tham dự COP26  – Hội nghị lần thứ 26 về Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc, tại Glasgow vào tháng 11 năm 2021. Bức thư là kết quả của một nghiên cứu quy mô lớn (được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2021) giữa Hội đồng Anh và doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận Catalyst in Communities, đơn vị đã sử dụng phương pháp tiếp cận hỗn hợp để thu thập quan điểm, trải nghiệm và nguyện vọng của 8.000 thanh niên trên 23 quốc gia.

Hội đồng Anh cũng đang hợp tác với YOUNGO, đơn vị bầu cử đại diện cho Thanh niên và Trẻ em chính thức của Liên Hợp Quốc tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC). Thông tin chi tiết từ Global Youth Letter, cũng như ý kiến bổ sung từ chiến dịch 8.000 Rising sẽ đóng góp vào Tuyên bố Thanh niên của YOUNGO và được phát biểu tại Hội nghị Thanh niên lần thứ 16 của Liên Hợp Quốc (COY16), được tổ chức từ ngày 28 tháng 10 năm 2021. Hội đồng Anh sẽ hỗ trợ COY16 thông qua năng lực trao đổi và tài trợ. Kết quả hội nghị sẽ được trình bày tại COP26 ở Glasgow, như một phần của Ngày trao quyền cho thanh niên vào ngày 5 tháng 11.

Thanh niên là trung tâm của cách tiếp cận hợp tác, đặc biệt khi chúng ta hỗ trợ họ bày tỏ tiếng nói của mình, đồng thời có được các kĩ năng và mạng lưới để tham gia vào các buổi đối thoại giàu ý nghĩa và tạo ra những thay đổi thực sự cho hành tinh của chúng ta.

Chúng tôi hi vọng rằng lá thư và bản báo cáo sẽ truyền cảm hứng giúp bạn muốn đóng góp ý kiến của mình cho chiến dịch 8.000 Rising.

Tìm hiểu thêm về Global Youth Letter và báo cáo