Báo cáo của Hội đồng Anh công bố ngày 9 tháng Chín năm 2021 đã chỉ ra rằng thế hệ trẻ trên khắp thế giới đều đồng ý rằng biến đổi khí hậu là một trong những mối đe dọa lớn nhất hiện nay đối với hành tinh, tuy nhiên rất nhiều người vẫn còn gặp khó khăn trong việc tham gia hành động và nói lên quan điểm của mình.

Báo cáo Tuyên bố chung Thanh niên Toàn cầu hành động vì khí hậu đã khảo sát hơn 8.000 thanh niên trong độ tuổi 18–35 từ 23 quốc gia bao gồm Việt Nam, Brazil, Ấn Độ, Kenya và Vương quốc Anh về quan điểm của họ về vấn đề biến đổi khí hậu. Báo cáo này đã nêu lên được tiếng nói đồng lòng vô cùng mạnh mẽ của những người trẻ về biến đổi khí hậu trên tất cả 23 quốc gia.

Một số kết quả chính của báo cáo:

  • 75% người trẻ trên khắp thế giới có kĩ năng giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu tại cộng đồng của họ, trong khi đó 69% chưa bao giờ tham gia các hành động vì khí hậu
  • Quan ngại về tiếng nói của phụ nữ và các nhóm thiểu số bị bỏ qua trong chính sách biến đổi khí hậu hiện nay.
  • 67% người trẻ cảm thấy các nhà lãnh đạo không thể một mình giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.
  • Thống nhất lời kêu gọi người trẻ được đưa vào các quyết định chính sách.

Kết quả thu được từ các báo cáo đã được sử dụng để soạn thảo Tuyên bố chung Thanh niên toàn cầu Hành động vì khí hậu – đây là một kế hoạch hành động đề ra nguyện vọng và khuyến nghị của thanh niên xung quanh vấn đề biến đổi khí hậu. Tuyên bố chung được trực tiếp gửi  đến các nhà hoạch định chính sách và các nhà lãnh đạo thế giới, những người sẽ tham dự Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP26) vào tháng Mười Một.

Những người trẻ tuổi được khuyến khích lên tiếng cùng với 8.000 người trẻ để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, bổ sung các khuyến nghị của riêng họ để được xem xét.

Nghiên cứu trên là một phần của chương trình Kết nối Khí hậu của Hội đồng Anh, nhằm đưa mọi người trên khắp thế giới lại gần nhau để giải quyết những thách thức 
của biến đổi khí hậu. 

Tuyên bố chung của thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu 

Qua trải nghiệm và mong muốn của 1.200 thanh niên Việt Nam nói chung và 387 thanh niên Việt Nam ủng hộ hành động vì khí hậu đã được thu thập cho bản Tuyên bố chung Thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu. Những kết quả này được tổng hợp từ Báo cáo Thế hệ Trẻ của Hội đồng Anh Việt Nam (2020) và Báo cáo đặc biệt của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc về “Thanh niên Hành động vì Môi trường ở Việt Nam’’ (2021). 

Đọc toàn văn Tuyên bố chung của Thanh niên Việt Nam Hành động vì khí hậu ở phần Tải xuống dưới đây.