Giáo dục trẻ em gái là ưu tiên hàng đầu trên toàn cầu, được đề cập trong hai mục tiêu phát triển bền vững (SDG) gồm SDG 4 (Giáo dục Chất lượng) và SDG 5 (Bình đẳng Giới). Mặc dù nhiều quốc gia đã đạt được những tiến bộ quan trọng hướng đến cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục dành cho các trẻ em gái trong những năm gần đây, đại dịch Covid-19 đã có những tác động nghiêm trọng lên bước tiến này. Cụ thể, nghiên cứu gần đây đã cho thấy sự gia tăng đáng báo động các vấn nạn bạo lực gia đình, trẻ em mang thai và tình trạng bỏ học của các trẻ em gái trong giai đoạn này.

Giáo dục trẻ em gái cũng là ưu tiên hàng đầu của Vương quốc Anh, cụ thể vào tháng 5 năm 2021, Bộ Ngoại giao và Phát triển Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len đã đề ra chiến lược năm năm với tên gọi “Mỗi trẻ em gái đều được đến trường, an toàn và học tập: Năm năm hành động toàn cầu (2021-26)”, với mục tiêu có thêm 40 triệu trẻ em gái đến trường và 20 triệu trẻ em gái đọc sách ở độ tuổi lên 10.

Tương tự, việc tìm hiểu về những nguyên nhân và hậu quả của biến đổi khí hậu cũng là ưu tiên hàng đầu trên toàn cầu, được đề cập đến trong SDG 13 và là nội dung trọng tâm của hội nghị COP26 do Vương quốc Anh đăng cai tổ chức gần đây.

Tuy nhiên, mối quan hệ nhân quả giữa hai ưu tiên toàn cầu gồm biến đối khí hậu và giáo dục trẻ em gái lại ít được biết đến.

Biến đổi Khí hậu và Giáo dục cho Trẻ em gái tại ASEAN – vòng tròn luẩn quẩn hay vấn đề đạo đức? là chương trình do Bộ Ngoại giao và Phát triển Liên hiệp Vương quốc Anh & Bắc Ai-len tài trợ nhằm nâng cao nhận thức về sự tác động qua lại giữa giáo dục trẻ em gái và biến đổi khí hậu của những người trẻ, giáo viên, nhà giáo dục cũng như những nhà hoạch định chính sách tại 10 quốc gia ASEAN và Đông Timor và có thể được mở rộng ra các khu vực khác. Chương trình cung cấp nguồn tài liệu và nền tảng sử dụng trong nhà trường nhằm thu hút và trao quyền cho các bạn trẻ thảo luận và trình bày những vấn đề cũng như đề xuất các giải pháp đến các tổ chức liên quan nhằm cùng phối hợp hành động để giải quyết vấn đề. 

Mục tiêu của chương trình

1. Nâng cao nhận thức của những người trẻ, cộng đồng, các nhà giáo dục và nhà hoạch đính chính sách tại 10 nước ASEAN về mối quan hệ giữa tác động của biến đổi khí hậu và tầm quan trọng của giáo dục trẻ em gái

2. Khuyến khích và trao quyền cho người trẻ để cùng hành động nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và hiểu rõ tầm quan trọng của bình đẳng giới

3. Cung cấp nền tảng cho những nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan để lắng nghe tiếng nói từ những người trẻ, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và thảo luận những cách hợp tác tiềm năng nhằm giảm thiểu tác động của khủng hoảng khí hậu và cải thiện giáo dục trẻ em gái tại ASEAN.

Các hoạt động

1.Tài liệu miễn phí cho các trường học về biến đổi khí hậu và giáo dục trẻ em gái bằng tiếng Anh và sẽ được dịch ra các ngôn ngữ khác thuộc các nước ASEAN

2.Cuộc thi thiết kế áp phích dành cho các bạn trẻ từ 14 đến 17 tuổi trong khu vực ASEAN, với giải thưởng dành cho người chiến thắng cuộc thi ở mỗi quốc gia

3.Hội thảo đối thoại chính sách trực tuyến với sự tham gia của các khách mời quan trọng ở cấp độ quốc gia và ASEAN nhằm thảo luận về chủ đề biến đổi khí hậu và giáo dục cho trẻ trẻ em gái, cân nhắc các ý tưởng và giải pháp từ những người thắng cuộc cuộc thi thiết kế áp phích và khám phá các lĩnh vực hợp tác tại khu vực ASEAN trong tương lai. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng gửi email bằng tiếng Anh đến địa chỉ ClimateChangeandGirlsEducation@britishcouncil.org