Một vài giấy tờ và tài liệu bạn cần mang vào ngày thi. 

Trước khi bắt đầu giờ thi:

  • Đến sớm khoảng 30 phút trước giờ thi chính thức để bạn có thời gian thư giãn trước khi bắt đầu thi.  
  • Dự trù khoảng thời gian kẹt xe hoặc các vấn đề về di chuyển, luôn luôn chuẩn bị một hướng khác để đến địa điểm thi.

Những vật dụng có thể mang vào phòng thi:

  • Giấy tờ tùy thân (CMND đối với thí sinh Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với thí sinh nước ngoài)
  • Giấy báo dự thi
  • Viết và viết chì đựng trong một túi rỗng
  • Máy tính cơ bản (loại được chấp nhận bởi hội đồng khảo thí)
  • Các dụng cụ cần thiết cho môn thi

Xin vui lòng lưu ý: 

  • Cấm mang các loại điện thoại và bất kỳ thiết bị điện tử nào vào phòng thi
  • Không mang đồ vật có giá trị vào phòng thi

Xin vui lòng chú ý những nội dung trên có thể khác biệt so với những quy định cụ thể đối với bài thi nói và bài thi nghệ thuật/thiết kế .