Để có thể giúp con bạn đạt được những thành tựu tốt nhất ở trường và vươn xa hơn, Hội đồng Anh sẽ đồng hành cùng với bạn và mạng lưới các trường đối tác của chúng tôi để giúp con bạn tỏa sáng và phát huy hết khả năng với các văn bằng Quốc tế từ Vương quốc Anh.

Vì sao nên lựa chọn các Văn bằng Quốc tế của Vương quốc Anh? 

Các Văn bằng quốc tế của Vương quốc Anh dành cho học sinh phổ thông được công nhận toàn cầu và giúp con bạn mở cánh cửa cho nhiều cơ hội mới.  

  • Văn bằng quốc tế được công nhận toàn cầu: bởi hơn 800 trường đại học hàng đầu thế giới. 
  • Lộ trình học tập toàn diện: Chương trình học tập trung vào sự sáng tạo, tư duy phản biện và tính linh hoạt. Học sinh có thể học các kĩ năng chuyển đổi (transferable skills) để chuẩn bị cho các cấp học cao hơn, hoặc ứng dụng trong công việc và cuộc sống.  
  • Chương trình học phát triển cả chiều rộng và chiều sâu: học sinh sẽ làm quen với nhiều chủ đề khác nhau phù hợp với kĩ năng, sở thích, mục tiêu cuộc sống của thí sinh và khiến việc học tập trở nên vui vẻ và lôi cuốn hơn. 

Các văn bằng quốc tế của Vương quốc Anh như IGCSEs và GCSEs,  A Level và AS Level được đào tạo bởi mạng lưới các trường đối tác toàn cầu của Hội đồng Anh tại Việt Nam, cũng như nhiều nước khác trên thế giới. Hội đồng Anh hiện là đơn vị khảo thí của các hội đồng khảo thí gồm Cambridge International, Pearson Edexcel và Oxford AQA để tổ chức kỳ thi cấp văn bằng các chứng chỉ quốc tế của Vương quốc Anh nói trên dành cho học sinh phổ thông.