Hội đồng Anh cam kết thí sinh sẽ nhận được kết quả thi nhanh nhất có thể. Đặc biệt, tại Hội đồng Anh, chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sau ngày thi

Trong mục này