Với các kỳ thi quốc tế dành cho học sinh THPT như A-levels và IGCSEs, bạn có thể nhận giấy báo kết quả và bằng chứng nhận tại văn phòng Hội đồng Anh nơi bạn đăng ký thi. Khi đi vui lòng mang theo CMND/hộ chiếu hoặc các giấy tờ tùy thân cần thiết.

Giấy báo kết quả thi sẽ có sau 8 tuần kể từ ngày thi. Bạn cần kiểm tra thông tin cá nhân trên giấy báo kết quả. Nếu tìm thấy các sai sót, vui lòng tiến hành thông báo với nhân viên của Hội đồng Anh để có sự điều chỉnh kịp thời.

Bằng chứng nhận sẽ có sau 8 tuần kể từ ngày có giấy báo kết quả thi.

Xem thêm