Nếu bạn cảm thấy chưa hài lòng với kết quả thi, đừng quá lo lắng. Kết quả thi hiện tại của bạn vẫn có thể mở ra những cơ hội giáo dục và nghề nghiệp hấp dẫn khác.

Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, bạn có thể cân nhắc về việc xin chấm phúc khảo hoặc thi lại.

Thi lại

Nếu bạn hoặc giáo viên trực tiếp dạy bạn nghĩ bạn có thể đạt được một điểm số tốt hơn ở lần thi tiếp theo, bạn có thể chọn việc thi lại.

Thế nào là thi lại?

Một bài thi được tính là thi lại nếu bạn học cùng một giáo trình vào năm ngoái

Những gì bạn cần làm? 

Bạn cần nộp cho chúng tôi: 

• số trung tâm thi trước đây

• số báo danh thí sinh

• xác nhận chương trình học thi lại

Chú ý: việc thi lại có thể không được áp dụng cho tất cả các môn học. 

Chấm phúc khảo

Ban giám khảo đánh giá rất kỹ tất cả các bài thi. Giám khảo là những chuyên gia giàu kinh nghiệm chuyên môn và chấm thi theo một khungđiểm chung nghiêm ngặt. Ngoài ra, còn có những giám khảo giám sát quá trình chấm thi để đảm bảo chắc chắn tính công bằng và chính xác của điểm số.

Nếu một học sinh có điểm số chênh lệch với những dự đoán của giáo viên hoặc năng lực thật của học sinh, kết quả thi thường được tự động kiểm tra và chấm lại. Những phần nhỏ nhất cũng được chấm lại để bảo đảm tính chính xác của bài thi.

Quy trình chấm thi được thiết kế cẩn thận để có một kết quả thi công bằng nhất. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy rằng kết quả kỳ thi của bạn chưa chính xác, bạn có thể yêu cầu chấm phúc khảo

Yêu cầu chấm phúc khảo

Bạn nên liên hệ với Hội đồng Anh khi có yêu cầu chấm phúc khảo.