Lịch thi các kỳ thi quốc tế dành cho học sinh THPT

Để biết ngày thi và thời gian kỳ thi diễn ra, vui lòng tải về lịch thi được liệt kê dưới đây: 

  • Lịch thi CIE IGCSE  
  • Lịch thi CIE AS và A Levels 
  • Lịch thi CIE O Level