Để biết ngày thi và thời gian kỳ thi diễn ra, vui lòng tải về lịch thi được liệt kê dưới đây: 

  • Lịch thi CIE IGCSE  
  • Lịch thi CIE AS và A Levels 
  • Lịch thi CIE O Level