Câu lạc bộ tiếng Anh cho người lớn và người đi làm

Tham dự vào myClub, học viên sẽ:

 • có cơ hội thực hành giao tiếp tiếng Anh và nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt trong kỹ năng tiếng Anh của mình
 • phát triển kỹ năng tiếng Anh thông qua những chủ đề bạn yêu thích 
 • lựa chọn tham dự các hoạt động myClub đa dạng
 • có cơ hội gặp gỡ bạn bè có cùng sở thích và mục tiêu
 • tiến bộ trong việc học tiếng Anh thông qua những hoạt động vui nhộn.

myClub là gì?

myClub là một hoạt động ngoại khóa, tạo cơ hội cho học viên khóa tiếng Anh người lớn luyện tập kỹ năng tiếng Anh ngoài giờ học trên lớp.

myClub được tổ chức hàng tháng với những chủ đề đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa và xã hội, giúp học viên luyện tập kỹ năng tiếng Anh trong một môi trường thân thiện, tạo động lực cho học viên yêu thích học tiếng Anh cũng như là cơ hội để học viên gặp gỡ bạn bè mới và tương tác cùng giáo viên Hội đồng Anh.

Course information

 • Ai có thể tham dự myClub?

  Học viên myClass có thể tham dự miễn phí myClub.

 • Các hoạt động của myClub

  myClub gồm nhiều hoạt động như Phát âm, Viết, Nói, Ngữ pháp và nhiều hoạt động khác.

 • Địa điểm

  Học viên có thể tham dự myClub tại Hội đồng Anh Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

 • Cách thức tham dự

  Vui lòng đăng ký tham dự myClub với bộ phận Dịch vụ khách hàng hoặc gọi điện thoại đến số 1800 1299.