Phương pháp giảng dạy tiểu học

Các khóa học của chúng tôi dành cho Học sinh tiểu học mang tính tương tác, giao tiếp và được sắp xếp cẩn thận để tạo dựng kỹ năng và sự tự tin cho con bạn.

Trong các khóa học này, chúng tôi:

  • kết hợp các kỹ thuật giảng dạy hiệu quả với công nghệ để cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc và viết của con bạn
  • đưa quan điểm quốc tế vào các bài học để giúp con bạn tìm hiểu về thế giới rộng lớn hơn xung quanh
  • chọn các chủ đề mà trẻ quan tâm và liên hệ những chủ đề này với trải nghiệm của trẻ
  • cho trẻ tiếp xúc với ngôn ngữ tự nhiên thông qua các hoạt động giúp trẻ có mục đích giao tiếp thực sự.

Xem thêm