Tập huấn chuyên môn FameLab 2017 ©

British Council

Với mục đích lan tỏa tinh thần FameLabbers và những giá trị tốt đẹp mà cuộc thi mang tới cho các nhà khoa học nói riêng và cộng đồng nói chung, chuyên mục “FameLab trong tôi” được xây dựng như một góc chia sẻ của các thí sinh FameLab về những kỷ niệm đẹp và câu chuyện thành công của mỗi cá nhân về FameLab và về truyền thông khoa học. 

Hãy cùng theo dõi những phần chia sẻ của các FameLabber dưới đây.

In this section