Famelab Việt Nam

FameLab là một trong những cuộc thi về truyền thông khoa học lớn nhất trên thế giới

Nếu bạn nghĩ bạn có thể giải thích một khái niệm khoa học cho công chúng trong vòng ba phút, tại sao bạn lại không tham gia cuộc thi? Bạn có thể trở thành gương mặt mới về khoa học, đại diện cho đất nước của bạn tham gia Vòng chung kết toàn cầu tại Vương quốc Anh, mở ra cánh cửa cơ hội toàn cầu trong lĩnh vực truyền thông khoa học.