©

British Council

Cuộc thi FameLab trên toàn thế giới có rất nhiều đối tác mà không có họ, cuộc thi khó có thể diễn ra được. 

Với việc hợp tác cùng chúng tôi tổ chức cuộc thi FameLab, các đối tác sẽ được tham gia cùng các tổ chức và cá nhân - những người đánh giá cao cuộc thi FameLab, và tầm ảnh hưởng của cuộc thi trong lĩnh vực truyền thông khoa học.

Hợp tác với Cuộc thi Famelab, đối tác sẽ được:

  • Tham gia mạng lưới các cựu thí sinh đã từng tham gia cuộc thi - là những người làm truyền thông trẻ tuổi có tài năng
  • Hỗ trợ cho công tác phát triển khoa học và công nghệ ngay từ đầu 
  • Đóng góp vào công cuộc phát triển tài năng trẻ 
  • Mở ra con đường dẫn tới các tổ chức/ cơ quan ghi nhận giá trị của việc tham gia vào cộng đồng 

Nếu các cá nhân/ cơ quan/ đoàn thể quan tâm đến cuộc thi thú vị và mang tầm cỡ thế giới này, hãy hợp tác với chúng tôi và cùng tham gia phát hiện, đào tạo và huấn luyện các nhà truyền thông khoa học và công nghệ tương lai.