Di sản Văn hóa hướng đến sự Phát triển đồng đều là một chương trình nghiên cứu hành động do Hội đồng Anh thực hiện tại Colombia, Kenya và Việt Nam, nhằm sử dụng các di sản văn hóa để đem đến lợi ích cho mọi đối tượng trong xã hội. Phiên bản Việt Nam của chương trình là dự án Di sản Kết nối – làm việc với các di sản văn hóa, đặc biệt là các giá trị ít được biết đến hoặc có nguy cơ mai một.  

Trong giai đoạn 2018-2021, dự án gồm hai hợp phần chính liên quan chặt chẽ: Di sản Cộng đồng, và FAMLAB (Phim, nhạc và lưu trữ). Các hoạt động của Hợp phần Một tập trung vào các nỗ lực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tại các cộng đồng địa phương, trong khi đó Hợp phần Hai hướng đến cộng đồng sáng tạo nói chung – đặc biệt là nghệ sĩ và khán giả – nhằm giúp khởi phát các dự án đương đại tương tác với các giá trị truyền thống. Từ năm 2021 đến nay, Di sản Kết nối tiếp tục triển khai với hai sáng kiến mới là Kể chuyện Di sản, Thách thức Di sản văn hóa cộng đồngBộ sưu tập số Di sản Kết nối.  

Tiếp nối các hoạt động hỗ trợ cộng đồng hưởng lợi từ việc bảo tồn các giá trị di sản văn hóa của địa phương, Hội đồng Anh sẽ ra mắt Câu lạc bộ Di sản Kết nối vào tháng Một năm 2024. Câu lạc bộ này hướng đến các thành viên đã tham gia vào của dự án Di sản Kết nối trong vòng năm năm qua cũng như các cá nhân và tổ chức quan tâm và đang hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa và phát triển bền vững. Thông qua các hoạt động đa dạng như trò chuyện trực tuyến, thảo luận và kết nối, Câu lạc bộ mong muốn chia sẻ các ví dụ điển hình và các câu chuyện truyền cảm hứng, từ đó hỗ trợ cộng đồng địa phương chủ động hơn trong việc thiết kế và triển khai các hoạt động nhằm bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa. 

Hoạt động đề xuất

  • Series Trò chuyện trực tuyến, tổ chức thử nghiệm từ tháng 01 đến tháng 03 năm 2024. Các khách mời là các chuyên gia trong lĩnh vực di sản văn hóa, các cá nhân và tổ chức nổi bật trong lĩnh vực này sẽ chia sẻ thông tin xoay quanh các chủ đề mà cộng đồng quan tâm, sau đó giải đáp các câu hỏi, thắc mắc từ chính các thành viên cộng đồng. 
Chù đề

Thời gian dự kiến

Phát triển và đóng gói sản phẩm, dịch vụ gắn với di sản văn hóa

18.01.2024

Định hình và Phát triển thương hiệu dành cho các nhóm khởi nghiệp gắn với di sản

25.01.2024

Thiết kế, Truyền thông và Lưu trữ cho các nhóm sáng tạo và khởi nghiệp với di sản

28.02.2024

Khai thác di sản văn hóa và phát triển bền vững

13.03.2024

  • Chương trình Kết nối: Sáng tạo x Di sản, tổ chức thử nghiệm từ tháng 01 đến tháng 03 năm 2024. Các mô hình sáng tạo, kinh doanh thành công sử dụng nguồn lực là di sản văn hóa là khách mời của chương trình, trong đó họ sẽ chia sẻ chi tiết về hoạt động đang triển khai, cách thức vận hành cũng như những bài học kinh nghiệm quý báu. Người tham dự là các cộng đồng, các cá nhân và tổ chức văn hóa khác sẽ có cơ hội giới thiệu bản thân và công việc hiện tại, từ đó khuyến khích sự kết nối.
Chủ đề

Thời gian dự kiến

Kết nối: Di sản và Sáng tạo (trực tuyến)

21.02.2024

Kết nối: Di sản và Sáng tạo 

15.03.2024

  • Quỹ tài trợ nhỏ Di sản và Phát triển bền vững: Vào tháng 2 năm 2024 khi các buổi trò chuyện trực tuyến và kết nối được triển khai, lời mời quỹ tài trợ nhỏ sẽ được Hội đồng Anh giới thiệu, từ đó các thành viên tham gia CLB Di sản Kết nối sẽ được khuyến khích gửi hồ sơ tới chương trình, trau dồi các kĩ năng, phát triển và thực hiện các dự án và sáng kiến sử dụng di sản văn hóa làm nguồn lực để giải quyết các thách thức phát triển của địa phương.

Thông tin chi tiết về các hoạt động của câu lạc bộ sẽ được cập nhật chi tiết trên Facebook chính thức của Hội đồng Anh tại địa chỉ https://www.facebook.com/BritishCouncilVietnam