Bà Nguyễn Thị Mai Hữu, Trưởng ban Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo

CÁC PHIÊN TOÀN THỂ

 • Bài thuyết trình ‘Sử dụng bản mô tả kỹ thuật của đề thi để thiết kế chương trình trên lớp hiệu quả hơn’ 
  Tác giả: Tiến sĩ Jamie Dunlea, Nhà nghiên cứu cấp cao, Nhóm Nghiên Cứu Đánh giá và Khảo thí Ngôn ngữ, Hội đồng Anh, Vương quốc Anh 
  Đường link bài thuyết trình ở mục download
 • Bài thuyết trình ‘Kiểm tra đánh giá trên lớp tại Việt Nam: Một điều tra về niềm tin của giáo viên và thực tiễn’ 
  Tác giả: Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh, Trưởng Khoa Ngoại ngữ, ĐH Bình Dương. Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng và Hỗ trợ Chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam 
  Đường link bài thuyết trình ở mục download
 • Bài thuyết trình ‘Xây dựng tài liệu hướng dẫn quy trình kiểm tra đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ bậc cao đẳng và đại học tại Việt Nam’ Tác giả: Nguyễn Thị Mai Hữu, Trưởng ban Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nguyễn Thị Thu Hằng, Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội 
  Đường link bài thuyết trình sẽ được cập nhật

CÁC PHIÊN TRÌNH BÀY ĐỘC LẬP

 • Bài thuyết trình ‘Kiểm tra đánh giá trên lớp học tiếng Anh tại Việt Nam: Từ chính sách tới thực tiễn’  
  Tác giả: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Nhung, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.  
  Đường link bài thuyết trình ở mục download
 • Bài thuyết trình ‘Kiến thức chuyên môn khảo thí của giáo viên qua phân tích nhu cầu cho khóa học sau đại học’
  Tác giả: Phùng Văn Huy và Trần Thị Nhi, Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên 
  Đường link bài thuyết trình ở mục download
 • Bài thuyết trình ‘Nhận thức của giáo viên và mô tả về thực trạng kiểm tra đánh giá trên lớp tại Việt Nam’ 
  Tác giả: Đặng Ngân Giang, Đại học Hà Nội 
  Đường link bài thuyết trình ở mục download
 • Bài thuyết trình ‘Thực tế hoạt động kiểm tra đánh giá trên lớp học tiếng Anh ở bậc đại học và các yếu tố ảnh hưởng’ 
  Tác giả: Trần Thị Duyên, Khoa Ngoại ngữ, Đại học Công nghiệp Hà Nội 
  Đường link bài thuyết trình ở mục download
 • Bài thuyết trình ‘Sử dụng hình thức làm việc nhóm để phát triển đánh giá các kĩ năng diễn đạt trong tiếng Anh’ 
  Tác giả: Trần Nguyễn Trí Dũng, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh 
  Đường link bài thuyết trình ở mục download
 • Bài thuyết trình ‘Những ảnh hưởng của phản hồi gián tiếp đối với năng lực viết tiếng Anh của học sinh ở trình độ sơ trung cấp’ 
  Tác giả: Nguyễn Việt Hà, Đại học Hà Nội 
  Đường link bài thuyết trình ở mục download
 • Bài thuyết trình ‘Sử dụng tập bài viết (portfolios) là phương pháp kiểm tra – đánh giá thay thế: nhận thức của những người trong cuộc’ 
  Tác giả: Phạm Thị Hoa, Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội 
  Đường link bài thuyết trình ở mục download