Chương trình tiếng Anh học thuật và luyện thi IELTS dành cho học sinh trung học phổ thông tại Hội đồng Anh được thiết kế dựa trên hệ thống học kỳ và thời khóa biểu phù hợp với lịch học tại trường của học sinh. Với 128 giờ học trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 5, các em không chỉ hiểu rõ về kỳ thi IELTS, mà còn phát triển khả năng ngôn ngữ, kỹ năng và sự tự tin để thành công trong các cấp học cao hơn.

Tham gia khóa học với chuyên gia tiếng Anh toàn cầu Hội đồng Anh, học viên sẽ:

Thành công cho kỳ thi IELTS

50% nội dung khóa học sẽ tập trung vào việc giúp học viên phát triển sâu kiến thức mà bài thi yêu cầu và những kỹ thuật làm bài thi để tối ưu hóa điểm số khi tham gia vào các kỳ thi. Học viên sẽ:

 • hiểu được sự khác biệt giữa điểm IELTS 6.0 và 7.0 trong bài thi viết và cách để cải thiện điểm số này
 • hiểu được tiêu chí của phần thi thi nói IELTS và cách gây ấn tượng với giám khảo chấm thi
 • nắm vững các chiến lược và kỹ thuật làm bài thi đọc và nghe IELTS để có thể tối ưu điểm số
 • học các ngôn ngữ và chủ đề thường xuất hiện trong kỳ thi IELTS
 • học được những điều ‘Nên’ và ‘Không nên’ làm trong bài thi
 • hiểu được những điểm cần tự cải thiện từ những đánh giá của giáo viên giàu kinh nghiệm.

Thành công cho môi trường Đại học

Thành công trong học tập không chỉ giới hạn trong kỳ thi IELTS, vì thế 50% còn lại của khóa học sẽ tập trung giúp học viên cải thiện khả năng ngôn ngữ và các kỹ năng cần thiết cho bậc đại học quốc tế tại Anh, Mỹ, các quốc gia khác hay ở Việt Nam. Học viên sẽ:

 • phát triển bản thân bằng việc trải nghiệm môi trường học tập làm việc nhóm mà học viên sẽ gặp trong môi trường đại học và phát triển khả năng tự tìm kiếm tài liệu
 • phát triển sự chính xác, trôi chảy và tự tin khi sử dụng tiếng Anh Học thuật dựa theo các bài học mô phỏng theo yêu cầu của các cấp học cao hơn, và hỗ trợ các yêu cầu ngôn ngữ của kỳ thi IELTS
 • phát triển kỹ năng và chiến lược để xử lý các đoạn văn trong ngữ cảnh học thuật, cho dù là đọc hay nghe
 • phát triển sự tự tin khi thuyết trình và tham gia vào các cuộc thảo luận, tranh luận
 • phát triển kiến thức và nhận thức đa văn hóa để giúp học viên phát triển toàn diện, tránh khả năng sốc văn hóa khi học tập trong môi trường quốc tế.

Course information

Thời gian biểu
Hà Nội

KHÓA HỌC NGÀY BẮT ĐẦU NGÀY KẾT THÚC
Học kỳ 1 25/08/2018 21/12/2018
Học kỳ 2 10/01/2019 27/05/2019
Học kỳ hè 03/06/2019 30/07/2019

Thời gian biểu
TP. Hồ Chí Minh

KHÓA HỌC NGÀY BẮT ĐẦU NGÀY KẾT THÚC
Học kỳ 1 25/08/2018 21/12/2018
Học kỳ 2 10/01/2019 27/05/2019
Học kỳ hè 03/06/2019 30/07/2019