Tiếng Anh THPT học thuật và IELTS
  • Kỳ học: tháng 8, tháng 1 và tháng 6 (kỳ hè)
  • Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
  • 2 buổi mỗi tuần trong 16 tuần (kỳ hè sẽ có lịch học riêng)

Xây dựng sự tự tin để giao tiếp bằng tiếng Anh và phát triển kỹ năng sống cần thiết trong một thế giới toàn cầu

Secondary Plus không phải là khóa học tiếng Anh thông thường. Khóa học này được thiết kế để hỗ trợ việc tự học và chuẩn bị hành trang cho em bước vào thế giới toàn cầu.

Khi tham gia khóa học này, em sẽ: 

  • trở nên tự tin khi nói tiếng Anh thông qua các hoạt động như thuyết trình, tranh luận vui nhộn, viết vlog và phỏng vấn
  • tìm hiểu về các chủ đề thực tế như đô thị hóa, môi trường, thực phẩm có nguồn gốc an toàn và biến đổi khí hậu
  • học và thực hành các kỹ năng làm bài thi để sẵn sàng cho các kỳ thi trong tương lai, bao gồm cả IELTS

Các cấp độ khóa học

Sơ cấp, Sơ trung cấp, Trung cấp, Trên trung cấp và Sơ cao cấp.

Lựa chọn khóa học

Khóa học được cung cấp tại các trung tâm giảng dạy với các lịch học đa dạng tạo điều kiện cho học viên lựa chọn lịch học phù hợp. Vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ khách hàng để có thông tin chi tiết về lịch học tại trung tâm giảng dạy bạn đang quan tâm.

Connecting Cultures - Secondary Plus