Tiếng Anh THPT học thuật và IELTS
  • Kỳ học: tháng 8, tháng 1 và tháng 6 (kỳ hè)
  • Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
  • 2 buổi mỗi tuần trong 16 tuần (kỳ hè sẽ có lịch học riêng)

Xây dựng sự tự tin để giao tiếp bằng tiếng Anh và phát triển kỹ năng sống cần thiết trong một thế giới toàn cầu

Secondary Plus không phải là khóa học tiếng Anh thông thường. Khóa học này được thiết kế để hỗ trợ việc tự học và chuẩn bị hành trang cho em bước vào thế giới toàn cầu.

Khi tham gia khóa học này, em sẽ: 

  • trở nên tự tin khi nói tiếng Anh thông qua các hoạt động như thuyết trình, tranh luận vui nhộn, viết vlog và phỏng vấn
  • tìm hiểu về các chủ đề thực tế như đô thị hóa, môi trường, thực phẩm có nguồn gốc an toàn và biến đổi khí hậu
  • học và thực hành các kỹ năng làm bài thi để sẵn sàng cho các kỳ thi trong tương lai, bao gồm cả IELTS

Các cấp độ khóa học

Sơ cấp, Sơ trung cấp, Trung cấp, Trên trung cấp và Sơ cao cấp.

Lựa chọn khóa học

Khóa học được cung cấp tại các trung tâm giảng dạy với các lịch học đa dạng tạo điều kiện cho học viên lựa chọn lịch học phù hợp. Vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ khách hàng để có thông tin chi tiết về lịch học tại trung tâm giảng dạy bạn đang quan tâm.

Connecting Cultures - Secondary Plus

Hoạt động mới dành riêng cho học viên khóa Secondary Plus tại Hội đồng Anh - Câu lạc bộ kết nối văn hóa Connecting Cultures

Các trung tâm giảng dạy Hội đồng Anh sẽ kết nối học viên tiếng Anh tại hơn 40 quốc gia trong một hoạt động Kết nối văn hóa Connecting Cultures. Với đặc điểm riêng biệt về mạng lưới giảng dạy toàn cầu, Hội đồng Anh hi vọng các em học viên có thể thực hành tiếng Anh cùng với việc khám phá các nền văn hóa khác. Trong năm học, học viên Secondary Plus sẽ có cơ hội kết nối với các học viên trên toàn cầu ở cùng trình độ và độ tuổi để chia sẻ những hiểu biết hay trong một dự án, từ đó thực hành tiếng Anh và bước đầu trở thành một công dân toàn cầu.

Hoạt động được xây dựng theo phương thức đảm bảo an toàn và có tính linh hoạt, dẫn dắt bởi các chuyên gia tiếng Anh Hội đồng Anh theo lịch học và lộ trình học tập phù hợp với các em.